När KA når Martin Schreij har han precis kommit hem från jobbet och börjar så smått smälta att han fått utmärkelsen. Men när han får frågan varför just han vunnit blir han nästan generad.

– Det är ju en väldigt självgod fråga. Men jag tror att de tycker att jag är duktig på att inkludera de elever som kommer till oss, säger han.

Vad är det som gör att du lyckas med det?

– Jag är mån om att de ska komma in i arbetslaget snabbt och känna sig delaktiga. När jag har hand om förstaårselever från gymnasiet är det ofta deras första kontakt med en arbetsplats. Jag vill att de ska få en bra bild av det eftersom jag själv tycker så mycket om det här jobbet. Men jag skulle aldrig kunna göra ett bra jobb om jag inte hade bra kollegor. Det tar lite längre tid att göra mitt eget jobb när jag har elever och då är det kollegorna som ställer upp och gör lite mer.

Du har inte bara hand om gymnasieelever utan är språkombud också. Vad innebär det?

– Jag blev färdig på utbildningen 1 april och hjälper de som har svenska som andra språk i jobbet. En del är personer som har varit någon månad i Sverige andra har varit här i fem, sex, sju år. En del som jag hjälper har också svenska som första språk. Det kan vara någon som har dyslexi till exempel. Då kan jag hjälpa till med hjälpmedel som rättstavningsprogram och liknande.

Du har ansvar för flera arbetsplatser?

– Ja, i Östhammar där jag arbetar finns sju gruppboenden och de kan alla kontakta mig om det är något som de behöver hjälp med.

Att du har blivit Årets handledare i Uppland gör också att du är nominerad till att bli Årets handledare i hela Sverige i konkurrens dem som blivit utsedda i andra delar i landet.  Hur känns det?

– Ja, det är hedrande och jättekul. Priset ska ju delas ut när Vård- och omsorgscollege har tioårsjubileum i Stockholm 4-5 december så det borde ju bli klart snart vem det blir.

Årets handledare

  • Är en utmärkelse som delas ut av Vård- och omsorgscollege.
  • De är en sammanslutning av arbetsgivare, fackförbund och utbildare som bland annat arbetar för att kvalitetsutveckla vårdutbildningar för att stärka arbetsmarknaden inom vård och omsorg.