Undersköterskorna och vårdbiträdena i personalrummet är överens. Det som skrämmer är partiets syn på kvinnorollen och rätten till abort. Flera talar om smygrasister.

– I stället för att förbättra går man tillbaka i tiden. Nu kommer det bli mer naturligt att säga vad som helt och komma undan med det, säger Amina Hamzic, vårdbiträde.

Hon är rädd för att SD ska bli ännu större i nästa val.

De tycker att valet var svårt, absolut viktigast när de röstade var att SD inte skulle få makt.

Men vårdbiträdet Miradija Gasi tycker också att det är viktigt med lägre skatter.

Undersköterskan Elisabeth Budny brygger kaffe och plockar ur diskmaskinen. När hon röstade i torsdags spred hon rösterna i de olika valen.

– Det är bra att det går upp för Vänstern. Vi behöver högre löner i vården och högre status så att yngre kan välja att utbilda sig till undersköterska, säger Elisabeth Budny.

Mille Cvetkovski.

Mille Cvetkovski.

Undersköterskan Mille Cvetkovski tittar in och konstaterat att det väger mellan blocken. Han tycker att Socialdemokraterna behöver mer än fyra år för att åstadkomma förändring. Även han har delat upp sina röster.

– Jag är emot Västlänken och vill ha sex timmars arbetsdag, säger han.

Motståndet mot Västlänken som är en ny järnvägstunnel under Göteborg har gett det lokala partiet Demokraterna nära 19 procent i opinionsundersökningar inför valet. Även sex timmars arbetsdag är en lokal valfråga. Här har Vänstern gått till val på höjd skatt med en krona och sex timmars arbetsdag för dem över 60 år. När sex timmars arbetsdag testades på ett äldreboende i staden ökade inte sjukfrånvaron i samma takt. Sjukfrånvaron i staden var för övrigt bland den högsta i landet i fjol och låg på nio procent.

Emma Molander är på väg hem efter kvällspasset när KA träffar henne i entrén till Svaleboskogen. Hon gillar tanken på sex timmars arbetsdag, men tror inte att det fungerar ekonomiskt. Dessutom tror hon att det inte finns folk till det. Därför har den frågan inte varit viktig för henne i valet. I stället är det framför allt bra äldrevård och ett tryggt samhälle som är avgörande. Hon känner sig otrygg när hon ska gå från jobbet här i Högsbohöjd och passerar igenom det dåligt upplysta skogspartiet till spårvagnen.

– Jag röstade i går. Jag har en treårig dotter. Det viktigaste är hennes framtid, trygghet, skola och äldreomsorg. Kärnfamiljen är också viktigt, säger Emma Molander som är vårdbiträde och utbildar sig till undersköterska.

Emma Molander.

Emma Molander.

Hon har alltid röstat blått som hon säger, den här gången valde hon Moderaterna, men funderade på SD.

– De har en fin vård- och familjepolitik. Men jag hade inte kunnat stå rak i ryggen, förr fanns det rasister och nazister. Jag hade inte orkat stå upp och försvara det, säger Emma Molander.

Socialdemokraterna har gått till val på löftet att de som går vård- och omsorgsprogrammet garanteras en fast tjänst. Och det är just därför som Emma Molander går utbildningen nu. Men hon tror inte på socialism. Samtidigt är hon medlem i Kommunal och medveten om att facket samarbetar med Socialdemokraterna.

– Det stör inte mig. Jag tycker att det är bra, oavsett om man röstar med det ena eller det andra. Om jag behöver Kommunals hjälp får jag det, säger Emma Molander.

Hon ser fördelar i ett jämt valresultat.

– Jag tror på att sträcka en hand över blocken, då får alla göra sina röster hörda och samlas om något, säger Emma Molander.

Valresultatet för Göteborg dröjer ännu några timmar. Här har S styrt i 24 år.  Men inför valet har de lokala opinionssiffrorna sett dystra ut. I en mätning i augusti låg S på 14,2 procent och Vänstern på 14,6 procent. Störst var Demokraterna, paritet som vill stoppa Västlänken, på 18,9 procent. Partiet vill stoppa Västlänken. Järnvägstunneln under Göteborg är den fråga som dominerat valdebatten.

Men skötseln av stadens ekonomi har också fått stort utrymme i den lokala valdebatten. Sedan flera år går landets andra stad under öknamnet ”Muteborg”. Mest känt är kanske den muthärva kring kommunala byggkontrakt som SVT:s ”Uppdrag granskning” avslöjade för åtta år sedan. Men senast i våras uppdagades vidlyftigt resande bland både tjänstemän och politiker på stadens bekostnad. Förtroendet för de lokala politikerna har fallit drastiskt.