”Man måste givetvis kunna svenska för att jobba med vård och omsorg för äldre”, skriver Michaela Hollis, som är andre vice ordförande för KD i äldrenämnden i Stockholms stad, i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Efter att ha tagit del av KA:s artiklar, som visar att personalbristen i äldreomsorgen är så stor att arbetsgivare anställer personal som har brister i svenska, vill KD införa ett språklyft.

Partiet vill att personal som anställs i Stockholm ska ha godkänt i svenska på gymnasienivå eller att arbetsgivaren har en plan för hur den anställde ska uppnå språkkraven.

KD vill också utbilda språkombud genom Vård- och omsorgscollege som kan stödja kolleger med språkutvecklingen. Dessutom vill partiet ha vårdserviceteam som kan avlasta utbildad vårdpersonal. Personal som inte har tillräckliga språkkunskaper kan utföra enklare arbeten som att duka, servera mat och städa.