– Jag ser inte det som rimligt. Det är en linje som jag aldrig har ställt upp på av den anledningen att det är samarbetet mellan förskollärare och barnskötare som skapar den bästa kvaliteten i förskolan, sade ministern i samband med att den nu beslutade, reviderade läroplanen för förskolan presenterades.

När KA frågat kommunerna svarar ungefär var femte kommun att det finns riktlinjer som säger att man helst bara vill ha förskollärare.

Enligt den nu beslutade versionen av läroplan för förskolan, är det enligt Kommunals ordförande Tobias Baudin, nu en självklarhet att även barnskötare ska finnas på landets förskolor.

– Jag tycker det. Här lyfts det fram att det behövs både barnskötare och förskollärare. Och utbildningsministern säger att det behövs barnskötare och förskollärare.

Det har varit en lång väg fram till denna reviderade läroplan. I det första utkastet från Skolverket i höstas nämndes inte barnskötare över huvud taget och Baudin rasade.

Utifrån det perspektivet ser Baudin den nya läroplanen, där barnskötare nämns på fem ställen i regeringens promemoria, som en stor seger.

– Vi ser det som en framgång för Kommunal men framför allt är det en seger för alla landets barnskötare, sade han vid pressträffen, som lämpligt nog hölls på en förskola på Södermalm i Stockholm.

Bland annat står det i texten om mål och riktlinjer för arbetslaget på förskolan: ”där förskollärare, barnskötare och annan personal kan ingå”.

I pressmeddelandet från departementet står det att ”regeringen lyfter fram barnskötarnas betydelse och förtydligar deras roll i undervisningen”.

Är inte det att dra det lite väl långt, är verkligen barnskötarnas roll tydliggjord här?

– Den exakta rollen står ju inte där. Men det första är att visa att de ens finns. Det slås fast att förskollärare har huvudansvaret för lärandet, och det är vi helt överens om men barnskötare är med i lärandeprocessen, sade Baudin.

Hade Kommunal velat gå längre i skrivningarna?

– Det är klart att vi jobbat för att det skulle vara ännu tydligare, men hade Skolverkets första förslag gått igenom hade jag varit verkligt orolig för den svenska förskolans framtid.

Både utbildningsministern och Kommunals ordförande, berörde arbetsmiljö och barngruppernas storlek. Fridolin förklarade att regeringens stimulansbidrag för mindre barngrupper haft viss effekt.

– Men om detta inte räcker, om vi inte får ner barngrupperna är vi inte främmande för att behöva använda lagstiftning, sade Fridolin.

Tobias Baudin poängterade också att en reviderad läroplan där barnskötare nämns inte är hela svaret på hur det ska bli bättre för personalen i förskolan.

– Lönerna måste höjas mer. Vi måste förbättra villkoren och få heltidsanställningar och tillsvidareanställningar. Och framför allt arbetsmiljön måste bli bättre. Det handlar om att få ner barngruppernas storlek.