Det är val om tre veckor och jag undrar varför ingen talar om de höga sjuktalen i äldreomsorgen? Detta är en fråga som mer eller mindre har försvunnit i de valdebatter som hittills har hållits. Trots att de som jobbar i äldreomsorgen går på knäna, pratar få politiker om de höga sjuktalen bland de anställda. Flera kommuner har också gjort tuffa besparingar trots att många anställda redan är sjukskrivna och antalet kolleger för få.

Hur kan det komma sig att det talas så lite om dem som arbetar i äldreomsorgen? Varför dyker frågan om migration upp oftare i valdebatten än antalet sjukskrivningsdagar per sysselsatt i äldreomsorgen? För den som är insatt i välfärdsarbetarnas arbetsmiljö ter det sig märkligt. Det här är en viktig fråga för alla som arbetar i äldreomsorgen, för dem som har åldrande föräldrar och för dem som själva har uppnått en hög ålder.

Undersköterska är i dag landets vanligaste yrke och lägger man till vårdbiträden blir det sammanlagt över 200 000 människor. Många av dem arbetar i äldreomsorgen. Samtidigt är pressen och stressen stor för de anställda på äldreboenden. Flera av dem älskar sitt jobb men funderar på hur länge de kommer att orka. Anna Elfström är en av dem som har sagt upp sig för att antalet kolleger blev för få efter tuffa besparingskrav (läs mer här). Anna är inte den enda som arbetat inom äldreomsorgen som har tagit ett sådant beslut. Många är också de som funderar på att gå ner i arbetstid för att orka med de sista åren av arbetslivet. 

De anställda inom äldreomsorgen gör ett otroligt viktigt jobb. De behövs för att ta hand om vårt lands växande grupp äldre. Att de ska orka gå till jobbet borde vara en högprioriterad fråga för politiker och något som diskuteras betydligt mer i valrörelsen.

Politikerna måste uppmärksamma och därmed synliggöra den viktiga grupp välfärdsarbetare som håller vårt lands åldrande befolkning uppe på sina värkande axlar. Först med fokus på de anställda i äldreomsorgen och deras arbetsmiljö kan det bli skillnad. Först då kan Anna Elfström få fler kolleger som gör att hon i stället för att byta jobb väljer att stanna inom äldreomsorgen och slipper gå ner i tid för att orka arbeta fram till pension.

 

Illustration: Magnus Bard