Flera medier har rapporterat om den ohållbara situationen för sjuksköterskorna på akutmottagningen på Danderyds sjukhus. Under sommaren har de tvingats arbeta dubbelpass på 15 timmar för att täcka upp för underbemanningen på sjukhuset. Övertidsbeordringar har varit vanliga. Rasterna har ersatts med måltidsuppehåll och personalen har ofta inte haft tid att varken äta eller gå på toa.

I fredags lämnade Vårdförbundet in en 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket. I morgon onsdag anmäler också Kommunal sjukhuset till verket. Lovisa Söderlund som är skyddsombud för Kommunal på Danderyds sjukhus akutmottagning beskriver en sommar med ohållbara arbetsvillkor.

–Vi undersköterskor har haft samma situation som sjuksköterskorna. Många har gråtit efter sina arbetspass för att de känner sig otillräckliga. Patientsäkerheten är hotad, vi hinner inte ge den omvårdnad som vi behöver. Även om vi inte blivit beordrade att arbeta övertid på samma sätt som sjuksköterskorna så har det blivit så i praktiken eftersom vi inte vill lämna våra kollegor i sticket, säger Lovisa Söderlund.

Under sommaren har personal från bemanningsföretag tagits in för att täcka upp för semestrar, något som Lovisa Söderlund menar skapat en ytterligare arbetsbelastning för de ordinarie undersköterskorna.

–Eftersom många inte har kompetensen för akutsjukvård har mycket tid gått åt till att introducera den nya personalen. I ett akut läge blir det stressande med personal som inte har rätt erfarenhet. Vi undersköterskor har tvingats ta en roll som går långt utöver vår arbetsbeskrivning, säger Lovisa Söderlund.

Under torsdagen hölls ett extrainsatt möte där de fackliga representanterna träffade sjukhusledningen och cheferna på akutmottagningen. Under mötet presenterade cheferna en handlingsplan med åtgärder. Enligt ett pressmeddelande ska sjukhuset ”så fort som möjligt” bemanna upp akuten så att medarbetarna slipper arbeta dubbla pass och så att de ska få möjlighet till lunchrast.

–Det gör vi bland annat genom att förstärka resurserna från vårt interna bemanningscentrum, utöka avtalen med extern personal som kan erbjuda hög kompetens och intensifiera våra rekryteringsinsatser. Vi kommer även att tillsätta fler undersköterskor som kan ta en stor andel av den basala omvårdnaden av patienter, säger Yvonne Haglund Åkerlind, vd på Danderyds sjukhus i pressmeddelandet.

Men trots handlingsplanen valde alltså både Vårdförbundet och Kommunal att gå vidare med anmälningar till Arbetsmiljöverket.

–Åtgärderna var på för lång sikt, vi behöver akuta åtgärder nu. Det är nu vi går under av arbetsbelastningen, säger Lovisa Söderlund.

Trots det ansträngda läget på Danderyds sjukhus kan sjukhuset tvingas göra besparingar i höst för att klara årets budget, rapporterar Dagens Nyheter. Samtliga akutsjukhus i Stockholms län kommer att ha svårt att hålla sig till planerad budget i år.

Nu meddelar dock den borgerliga alliansen i landstinget att man planerar att skjuta till 90 miljoner kronor till Stockholms läns akutmottagningar för att täcka upp det ansträngda läget. Den borgerliga alliansen motiverar tillskottet med att det ska kompensera för den extra belastning som akutsjukvården haft på grund av sommarens extremvärme, rapporterar Dagens Nyheter.