Vill ni inför avdragsrätt för a-kasseavgiften?

 

Socialdemokraterna.

Socialdemokraterna

”Vi har ett partikongressbeslut på ­detta, men det måste kunna finans­ieras. Skattesänkningar och avdrag kostar i likhet med trygghets- och välfärds­förbättringar.”

 

Miljöpartiet.

Miljöpartiet

” Nej. Vi har inget sådant förslag.”

 

Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet

”Ja. Vi har föreslagit en skatte­reduktion på 25 procent för a-kasse­avgiften. För att få fler att gå med i a-kassan bör tröskeln för medlemskap sänkas.” 

 

Moderaterna.

Moderaterna

”Nej. Vi prioriterar resurser till väl­färden samt sänkt skatt på arbete för att det ska löna sig bättre att arbeta.” 

 

Liberalerna

”Nej. Liberalerna vill att a-kassan ska omfatta fler, men vi tror inte att det löses genom en avdragsrätt för a-kasseavgiften.” 

 

Centerpartiet.

Centerpartiet

”Nej. I stället för en skattereduktion på a-kasseavgiften är vår mening att ­skatten på arbete bör sänkas ­generellt.”

 

Kristdemokraterna.

Kristdemokraterna

”Ja. På 25 procent av a-kasse­avgiften.”

 

Sverigedemokraterna.

Sverigedemokraterna

”Nej.”

Fotnot: I dag är ersättningen max 910 kr/dag de första 100 dagarna. Därefter max 760 kronor.