I norska Dagbladet berättar tidigare inhyrd personal på Aleris i Norge om hur de ska ha utnyttjats av bolaget och hur de tvingats acceptera orimliga arbetsvillkor. Genom att hyra in personalen som egenföretagare istället för att anställa misstänks Aleris ha kringgått flera lagar.

Egenföretagarna har arbetat som personal på vårdhem för personer med missbruksproblematik, psykisk ohälsa och funktionsnedsättningar. Tidningen Dagbladet har fått tillgång till en av egenföretagarnas scheman, och det visar sig att han ska ha arbetat nio dygn i sträck. Att arbeta nio dygn i rad ligger långt över de normala begränsningarna i arbetsmiljölagen. Men denna lag gäller inte formellt för egenföretagare som personalen varit anställd som.

Nu har Fagforbundet, Norges motsvarighet till Kommunal och landets största fackförbund, anmält Aleris till Ekobrottsmyndigheten. Facket vill att företaget ska utredas för grov arbetsmiljökriminalitet, bedrägeri och dokumentförfalskning. Samtidigt har Fagforbundet också anmält företaget till Skatteverket och Arbetsmiljöverket om ytterligare möjliga brott. I ett pressmeddelande skriver Fagforbundet att det varit vanligt med arbetsveckor på 70 till 120 timmar. Förbundet befarar också att den stora arbetsbelastningen kan ha lett till att brukarna påverkats negativt.

–Det här är en mycket allvarlig sak, där en stor och professionell aktör har utnyttjat våra medlemmar grovt, säger Fagforbundets ordförande Mette Nord i pressmeddelandet.

I Sverige pågår en statlig utredning om huruvida F-skattesystemet riskerar att leda till att personer som egentligen är anställda anlitas som så kallade ”falska egenföretagare”. Kommunals vård- och omsorgschef Emma Ölmebäck säger att förbundet följer frågan.

–Det är helt oacceptabelt att utnyttja människor på det viset. Det är en oroande utveckling att företag missbrukar systemet såhär och Kommunal bevakar frågan intensivt, säger Emma Ölmebäck.

Kommunal har enligt Emma Ölmebäck inte fått några signaler om att liknande problem skulle finnas inom Aleris i Sverige. Däremot är hon oroad över att problematiken kan komma att öka inom Kommunals yrkesgrupper.

–Tidigare har det varit vanligt bland läkare och liknande yrkesgrupper. Men det finns en risk att den här typen av problematik kommer att öka även inom Kommunals yrken. Därför kommer vi noga att följa de norska myndigheternas utredning av fallet, säger hon.

Fagforbundet företräder nu runt 20 medlemmar som varit anställda som egenföretagare av Aleris. Medlemmarna stämmer Aleris och vill få en dom på att de varit arbetstagare och inte egenföretagare. De kräver Aleris på uteblivna ersättningar för övertid, tjänstepension, sjuklön och semester som de inte haft rätt till då de varit anställda som egenföretagerare. Flera av målsägarna kommer att stämma Aleris på mer än en miljon norska kronor vardera.

I en mejlkommentar till Kommunalarbetaren svarar Erik Sandøy, VD för Aleris Omsorg Norge på Fagforbundets kritik.

”Vi känner överhuvudtaget inte igen oss i Fagforbundets framställning. Aleris Omsorg Norge är en öppen och transparent organisation som regelbundet har anmälda och oanmälda tillsyner av myndigheterna i vår verksamhet. Vi är trygga med kvaliteten i vårt arbete och ser fram emot att ge alla svar i eventuella fortsatta processer i det här fallet.”