– Det är viktigt att sätta fokus på villkoren för de som jobbat under värmeböljan. Jag tycker att det vari ett bra initiativ av regeringen, säger Emma Ölmebäck, Kommunals gruppchef för vård och omsorg, som var med på mötet.

Det finns inget tak för hur varmt det får vara, bara rekommendationer från Arbetsmiljöverket om att det inte bör vara varmare än 26 för den har ett stillasittande arbete. KA har tidigare pratat med kommunalare om arbetsmiljöläget under sommaren. 

– De flesta kan nog acceptera högre temperaturer under en kortare period, men nu pratar vi om en värmebölja som i princip varat sedan i maj. Helst ska man ha klimatanläggningar, men inom hemtjänsten är det svårare eftersom man är i någon annans hem. Man kan ta med fläktar, men de är slut på marknaden, säger Emma Ölmebäck.

Under sådana här förhållanden är det viktigt att personalen får tid att dricka, får flera pauser och kanske får kortare arbetspass, menar Emma Ölmebäck.  

– Jag ställde frågan till arbetsgivarna om hur det har sett ut och om man vidtagit åtgärder, men jag fick svaret att de inte har hunnit kartlägga.

Emma Ölmebäck fick också höra att ingen kommun har hört av sig till SKL.

– Då får jag en farhåga om att många anställda bara har kämpat på. Det finns en sådan hög arbetsmoral hos vårdpersonal.

Kommunal har inte heller gjort någon kartläggning, men Emma Ölmebäck säger att det är möjligt att Kommunal kommer att genomföra en medlemsundersökning senare.

– Vi behöver se bättre beredskap. Det handlar väldigt mycket om bemanning. Ska man ha tid för fler raster och kanske kortare arbetspass bygger det på att man kan öka bemanningen. Jag har ställt frågan både till SKL och Vårdföretagarna om man gjort det, men de har inte hunnit ta reda på det.

– Man behöver göra utvärderingar och kartläggningar. Då kan vi se vilka krav som rimliga att ställa, säger Emma Ölmebäck.

Från regeringens håll är det för tidigt att dra några slutsatser av sommarens värmebölja och vilka åtgärder som kan behövas.

– Vi anser inte att faran är över ännu. Det fortfarande väldigt varmt i dag till exempel. Vi kommer fortsätta att ha möten och se vilket behov av insatser som kan behövas, säger Sofia Johansson, politiskt sakkunnig åt äldreminister Lena Hallengren.