Kommunal är liksom flera andra stora fackförbund och medlemsorganisationer på plats i Visby. Förbundet arrangerar flera seminarier och dessutom gör de arbetsplatsbesök på flera ställen på ön med en rosa husbil. Almedalsveckan är viktig för demokratin och vikten av att värna den är också något som har lyfts på flera av de seminarier och paneldebatter jag har lyssnat på.

Exempelvis lyfte demokratiministern Alice Bah Kuhnke på ett seminarium att engagemang ofta föds av att en vän är engagerad i något, eller när exempelvis ett fackförbund kommer till en skola och berättar om vad facket kan göra för medlemmarna. Det blir då tydligt att engagemang föder engagemang, något som är viktigt för en livaktig demokrati.

Det var länge sedan jag hört så många tala så mycket om om hur viktigt det är med demokrati. Kanske beror det på att många har tagit den för given tidigare. Nu börjar allt fler istället inse att demokrati är en färskvara som vi alla tillsammans måste vara med och visa att vi tycker är viktig, och vara beredda att kämpa för. 

När fackföreningarna växte fram var det viktigt för dem att medlemmarnas röster skulle få höras i de egna medlemstidningarna och på andra ställen i samhällsdebatten. Det är fortfarande en viktig del av kärnverksamheten. Extra glad är jag därför över att nu kunna presentera en mängd kommunalares röster i novellboken ”Det här får de inte på banken & 23 andra noveller av kommunalare”. Här ges inblickar i yrkesliv som många av de som är i Almedalen inte har så stor kunskap om. Det hoppas jag att denna bok ska ändra på så att fler får en större förståelse för det viktiga arbete som vårt lands välfärdsarbetare gör.

Trevlig sommar!