Den 20:e juni, strax före midsommarhelgen, under ett pågående fotbolls-VM och semestertider, var det tänkt att Stridsåtgärdsutredningen skulle presenteras. Med konflikten i Göteborgs hamn som svepskäl hade regeringen tillsatt denna utredning vars uppdrag är att komma med förslag på hur strejkrätten kan inskränkas. Utredningen var ett rent beställningsjobb från Svenskt Näringsliv och det är en skam att den tillsattes av en socialdemokratisk regering.

Till vår stora fasa skedde något ännu mer skamligt den 5:e juni, när en så häpnadsväckande nyhet släpptes ner över det fackliga Sverige, att de arbetare som skapade fackföreningarna i en våldsam och blodig kamp, måste ha vridit sig i sina gravar. LO-ledningen har själva, i ett desperat försök att rädda ansiktet på Socialdemokraterna, tillsammans med Svenskt Näringsliv skrivit ett förslag om att inskränka strejkrätten!

Att lägga fram ett sådant anti-fackligt förslag ligger inte i medlemmarnas intresse och det strider mot allt vad fackföreningsrörelsen är och ska stå för. LO-ledningens agerande är fullständigt oacceptabelt!

Att de dessutom har suttit i dessa förhandlingar och gjort denna överenskommelse i största hemlighet, visar på att de demokratiska värderingarna har försvunnit från LO-toppen. Man kan fråga sig hur långt ner i LO-organisationerna denna mentala korruption har spridit sig. Vårt eget fackförbund Kommunals ordförande och hans närmaste har gett sitt fulla stöd, liksom de högsta ledningarna i övriga LO-förbund. Gör även Kommunal Västerbotten det?

Strejkrätten, liksom föreningsfriheten, är en grundläggande del av vår demokrati. Rätten att kunna strejka är förknippat med rätten att organisera sig i en facklig organisation. Den är också en förutsättning för att de fackliga organisationerna ska kunna företräda sina medlemmar. Strejken är vårt viktigaste vapen och möjligheten att strejka är det enda som gör att arbetsgivarna överhuvudtaget är beredda att förhandla.

Om strejkrätten inskränks så kommer det att leda till avtalsshopping och så kallade gula fackföreningar. Detta måste förhindras!

Vi kräver:

rör inte strejkrätten

• att regeringen slänger det framlagda förslaget i papperskorgen

• att den samlade fackföreningsrörelsen utlyser en landsomfattande generalstrejk så att alla försök att inskränka strejkrätten stoppas

• att Kommunal Västerbotten agerar på två fronter för att få LO att dra sig ur denna uppgörelse:

1. kräv att förbundets representant i LO lägger fram ett krav på tillbakadragande.

2 kräv att LO-distriktet i Norra Sverige också lägger fram ett krav på tillbakadragande till LO-ledningen.

 

Arbetsplatsklubb Umeå Trafiks styrelse
(tillhörande Kommunal Västerbotten)