I slutet på maj höll Kommunal förbundsmöte i Stockholm. De 118 ombuden fick bland annat lyssna på förbundsordförande Tobias Baudin som talade. Han menade att årets val blir ett ödesval och att ”det är på arbetsplatserna valet avgörs.” Han hade också ett samtal med IF Metalls ordförande Marie Nilsson, där de båda slog fast att utgången av valet kommer att märkas tydligt för både kommunalare och industriarbetare. Marie Nilsson sade att om ”Kommunal och IF Metall krokar arm blir förbunden extremt starka, kanske de starkaste fackförbunden vårt land har i dag.”

Färska siffror visar att förtroendet för Kommunal ökar igen och att fler medlemmar upplever en ökad medlemsnytta. Vid kongressen 2016 var det hälften av skyddsombuden och arbetsplatsombuden som upplevde medlemsnytta. Nu är det sju av tio som gör det. En anledning till detta kan vara att förbundet lyssnat på medlemmarna och vidtagit ett antal förändringar.

Också statsminister Stefan Löfven gästade förbundsmötet och lyfte Kommunals förändringsresa. Han menade att Kommunal har ”all anledning att känna sig stolta men inte nöjda”. Statsministern lovade också fler förslag mot hyvlade tjänster och delade turer. 

Trots att förtroendesiffrorna för Kommunal har vänt uppåt finns det utmaningar som väntar. Hit hör exempelvis att värva fler medlemmar och få en högre organisationsgrad. För att lyckas med detta har Johan Ingelskog, Kommunals tidigare chef för förbundets avtals- och arbetsplatsenhet, nu blivit ansvarig värvningschef. Målet är att förbundet ska växa med  5 000 medlemmar under året. 

När Johan Ingelskog tillträdde sitt nya uppdrag fick han frågan av KA om det behövs en ändrad attityd i förbundet till vikten av medlemsrekrytering. Han sade då: ”Det är nog inte fel på attityden. Men alla har kanske inte känt samma ansvar och delaktighet i det arbetet. Det ska ändras på det nu. Alla ombudsmän och avdelningar i Kommunal kommer att få uppgifter i värvningsarbetet.”

Att värva är ett viktigt uppdrag på flera sätt. Ett förbund med fler medlemmar och högre organisationsgrad blir ett starkare förbund med större möjligheter att få igenom högre löner och bättre villkor för sina medlemmar. 

 

Illustration: Magnus Bard