Vänsterpartiet i Malmö skrev en motion till kommunfullmäktige i Malmö om att kommunen ska upphöra med allmän visstidsanställning.

Socialdemokraterna ville inte stöda motionen med hänvisning till att det kan behövas allmän visstid, trots att huvudlinjen ska vara tillsvidareanställningar på heltid.

Kommunal framförde i samråd med Socialdemokraterna att de tycker att allmän visstid ska avskaffas.

Men resultatet blev att Socialdemokraterna och Miljöpartiet i förslaget till budget 2019 skriver in att ”Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare. Det innebär att erbjuda tillsvidareanställningar och heltidstjänster i så hög utsträckning som möjligt. Det bidrar till en god arbetsmiljö och är en förutsättning för att kunna rekrytera och behålla personal.

Det leder också till bättre kvalitet i verksamheterna. Antalet allmänna visstidsanställningar inom Malmö stad, så kallade AVA-anställningar, ska användas strikt och begränsas. Användningen av AVA-anställningar följs upp under året.”

Katrin Stjernfeldt Jammeh ser detta som ett kraftfullt verktyg att få bort allmän visstidsanställning på sikt.

– Kommunal är också nöjt med att vi markerade detta i budgeten, säger hon.

Men företrädare för Kommunal i Malmö säger en annan sak till Kommunalarbetaren.

– Jag vill inte göra politiska uttalanden. Det enda jag kan göra är att hänvisa till vad Kommunal tycker. Och det är att allmän visstid ska avskaffas, säger Gazmend Isufi, sektionsordförande för Skola/förskola.

Han tillägger att i hans sektion är allmän visstid ett stort problem.

– Många av våra medlemmar vet inte heller vilken anställningsform de har. Ena dagen har de allmän visstid och den andra dagen någon annan tillfällig anställningsform. Jag tycker att allmän visstid ska avskaffas, säger han.

Ewa Glimhed, ordförande i sektionen vård och omsorg, säger att Kommunal aldrig har nöjt sig med den skrivning som nu införs i kommunens budget.

– Vi tycker att allmän visstid ska avskaffas, säger hon.

Katrin Stjernfeldt Jammeh betonar att Socialdemokraterna i Malmö tycker att allmän visstid ska avskaffas.

– Vi har varit pådrivande för att Socialdemokraternas kongress ska besluta att allmän visstid ska bort. Och vi är glada för att Socialdemokraterna nu har med det som ett vallöfte.

Men varför kan då inte hon och hennes partikamrater stöda Vänsterpartiets motion om att avskaffa allmän visstid i Malmö.

– Därför att vi inte kan utesluta att det kan uppstå behov av att anställa tillfälligt under begränsad tid, säger hon.

Talar det då inte emot Socialdemokraternas vallöfte om att avskaffa allmän visstid, om det inte anses vara möjligt i Malmö.

– Nej, vi måste avvakta med ett sådant beslut tills Socialdemokraterna fått igenom i riksdagen att allmän visstid ska avskaffas i hela landet, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Hanna Thomé, som skrev Vänsterpartiets motion, har svårt att förstå hur Socialdemokraterna i Malmö resonerar.

– De tycker som vi men vill inte stöda vår motion. Det hänger inte ihop. Av 25 000 anställda är det 1 500 anställda i kommunen som har allmän visstid. För dem är det ett stort problem att de inte får trygga anställningar. Så varför vänta på ett beslut i riksdagen när vi kan avskaffa denna anställningsform redan nu i Malmö?

Fullmäktige beslöt i slutet av förra veckan att inte stöda Vänsterpartiets motion. Den ansågs besvarad med de motiveringar Socialdemokraterna framförde.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet. Partiet ville att Vänsterpartiets motion skulle avslås.

Ilvars Hansson, SD, sa i debatten att Vänsterpartiets krav om att avskaffa allmän visstidsanställning i kommunen är symbol- och plakatpolitik.

– Ändrade anställningsregler ska införas på nationell nivå och inte genom populistiska uttalanden i Malmö och i andra kommuner. Att komma in på arbetsmarknaden på tillfälliga anställningar måste också vara bättre än att inte komma in alls, slog Ilvars Hansson fast.