Den 1 juni i år startade Myndigheten för arbetsmiljökunskap sin verksamhet i Gävle. Uppgiften är att samla och sprida kunskap om hur arbetsmiljön påverkas när arbetslivet förändras.

Den nya myndigheten verkar gå samma väg som Arbetslivsinstitutet, som de fyra allianspartierna lade ned 2007.

Liberalerna säger till Arbetarskydd att det inte finns något behov av en ny arbetsmiljöenhet och att det bästa är om de frågorna sköts av arbetsmarknadens parter tillsammans med Arbetsmiljöverket.

Moderaterna anser att det räcker att arbetsmiljöfrågor hanteras av  Arbetsmiljöverket och Centerpartiet svara kort och gott ja på frågan om den nya myndigheten bör läggas ned.