Om ett barn på förskolan får syskon säger lagen att det äldre barnet bara har rätt till 15 timmars barnomsorg under föräldra­ledigheten. 

Söderhamn var den första kommunen i Sverige där föräldrarna erbjöds obegränsad rätt till barnomsorg för syskon till barn som är hemma med en föräldraledig. Det skedde 2014 och barn- och ungdomsnämndens socialdemokratiska ordförande Alexandra Gard försvarar reformen:

– Förskolan finns till för barnen och vi vet att det är en väldigt viktig förutsättning för barn längre fram i livet att få förskola. Då ska inte det bestämmas av om man har syskon.

Men kritiken mot reformen är kraftig. Alliansen i Söderhamn vill slopa den om de vinner valet och också bland kommunalarna på golvet finns klagomål.

– Vi har fler barn från tidig morgon till sen kväll. Vi har ett större antal barn och dagar då det tidigare kunde vara lugnare, som måndagar och fredagar är det fullt upp. Och sjuktalen har ökat. Så det märks på personalen och det märks på barnen, säger Karin Syrén, skyddsombud och barnskötare på förskolan Nymåla.

Men kan det inte vara en bra avlastning för föräldralediga?

– Men varför skaffar du barn? Är det meningen att vi ska fostra dina barn när föräldrarna har möjlighet själva? Det här med föräldrarnas egentid – det är det som retar mig mest. Man tänker absolut inte på sitt barns bästa, säger hon.

Hon berättar att de ofta får dela upp grupperna mycket för att få ett lugn och hon säger att missnöjet är stort också bland kollegerna.

Alexandra Gard (S) säger att hon ändå kommer att slåss för att behålla de generösare reglerna:

– Vi vet att vi har mycket att jobba med arbetsmiljön. Men det är inte bara i Söderhamn, utan vi ser en problematik på total­en i hela landet. Och har vi problem i förskolan ska vi inte plocka bort barnen utan då ska vi se till att hantera arbetsmiljön.

Den andra kommunen som också erbjuder heltid är Stockholm. Också där har kritik­en varit hård, inte minst från politiskt håll. I mars gick oppositionsborgarrådet Lotta Edholm (L) ut i en debattartikel här i KA och sade att om alliansen vinner kommunvalet i höst kommer de att ta bort möjligheten. Hon menade bland annat att reformen lett till större barngrupper. 

– Barnen kommer ofta tidigare på morgonen och går till senare på kvällen. Det är där vi känner att vi inte räcker till. Det blir ofta att vi lämnar en kollega ensam med åtta–nio barn på kvällen. Det har blivit större barngrupper en längre tid på dag­en, säger barnskötaren Maria Hagman, som är fackligt aktiv i södra Stockholm.

Olle Burell, socialdemokratiskt skolborgarråd i Stockholm, försvarar reformen:

– Vi går före i ett paradigmskifte, där förskolan förstås som en utbildningsverksamhet, inte barnpassning, och då är det barnets rätt till pedagogiska miljöer, kamrater och utbildade barnskötare och förskollärare som är i fokus. 

KA har också undersökt hur vanligt det är att de kommuner som tillåter mer än 15 timmars omsorg också utökat resurserna till verksamheten på grund av detta. Bara 8 av 27 svarande kommuner svarar att de har tillfört mer resurser.

I Stockholm har man i år tilldelat 55 milj­oner extra till förskolorna, pengar som bland annat ska kompensera för heltidsreformen. Och enligt en utvärdering som stadshuset i huvudstaden har låtit göra så har också andelen barn som går heltid på förskolan och har syskon som är nyfödda, ökat kraftigt sedan reformen infördes. I januari 2018 gick 52 procent av barnen som hade ett nyfött syskon heltid på förskolan.

Många menar att reformen har inneburit mer och slitigare jobb. 

– Det finns enheter och avdelningar som har en orimlig arbetssituation. De kan ha haft det i flera år och så blev det några barn som blev kvar några timmar till, då blev situationen ohållbar. Det finns säkerligen sådana exempel, säger Olle Burell.

Men om det här är en så bra reform, varför är det bara två kommuner i Sverige som har genomfört det fullt ut?

– Om tio år tror jag att alla kommer hålla med om att det är helt sjukt att vi kickar ut femåringar från förskolan bara för att man fått ett småsyskon. Ingen skulle i dag tänka tanken att man skulle säga till en lågstadieelev att nu måste du gå hem klockan två för du har ju faktiskt småsyskon som din mamma eller pappa är hemma med.

 

Fotnot: 249 av 290 kommuner har besvarat Kommunalarbetarens enkät.