– Ett väldigt tydligt besked. Det är det vi efterfrågat. Precis den här typen av besked behöver våra förtroendevalda när de nu ska ut i valrörelsen, sade Tobias Baudin till Kommunalarbetaren i samband med Kommunals förbundsmöte.

Han har tidigare utmålat detta till en av de allra viktigaste frågorna i valrörelsen.

För alla dem som inte kan planera sitt privatliv när de inte vet vilken lön de får nästa månad eller hur mycket eller lite de ska jobba är det en avgörande fråga, enligt Baudin.

– Men det påverkar också dem som redan har en fast anställning som hela tiden får nya arbetskamrater på jobbet, som måste sättas in i arbetet när det redan är tidspressat. Det är också viktigt för de äldre, i hemtjänsten till exempel, för kontinuiteten att det är samma person som kommer hem till dem.

Baudin hade en lite mer avvaktande inställning till Stefan Löfvens andra löften han nämnde i sitt tal på förbundsmötet om att jobba mot hyvling och delade turer och skärpningar av rätten till heltid, innan han sett några färdiga förslag.

– Jag tror att frågorna om heltid som norm, delade turer och hur ofta vi ska jobba helg går ihop. Det kan vara svårt för en lagstiftare att säga att så här ska vi göra. Därför tror jag att avtalet är den väg vi måste försöka gå fram med. Avtalsvägen krävs om vi ska lyckas, sade Tobias Baudin.