Kommunalarbetaren bad Carola Lemne att kommentera vår granskning som visar att allt fler lever på marginalen. Hon lämnade följande skriftliga kommentar:

”Den stora klyftan går mellan de som har ett jobb och de som inte har det.

Enligt våra beräkningar är det främst nettoinvandringen som förklarar de senaste årens ökning av den relativa fattigdomen.

Det som behövs är åtgärder som gör det lättare att ta sig in på arbetsmarknaden.”