De 188 ombuden samt förbundsstyrelsen ska bland annat godkänna 2017 års ekonomiska rapport och besluta om ansvarsfrihet för styrelsen.

Var tredje år har Kommunals kongress. Åren däremellan hålls förbundsmöten som är kortare och innehåller mindre av förbundets ställningstaganden i olika frågor. Inga motioner behandlas på förbundsmötet, däremot sker en uppföljning av motioner och rapporter som antogs vid kongressen 2016.

En av förbundets prioriterade frågor, medlemsvärvning lär få en hel del utrymme. Den genomsyrar också den budgetprognos mötet ska ta ställning till, där en medlemsökning med 5 000 medlemmar varje år, de kommande åren, krävs för att prognosen ska hålla.

Trots att Kommunal ifjol hamnade långt under målet är det ändå realistiskt, enligt ordföranden Tobias Baudin.

– Det kommer inte att bli lätt, men vi ska nå målet redan i år. Det krävs ett idogt arbete. Vi har tagit en hel del beslut som sätter stenhårt fokus på medlemsvärvningen, sade ordförande Tobias Baudin till Kommunalarbetaren när vi rapporterade om budgetprognosen tidigare i maj.

Den särskilda granskningsrapport som revisorerna tagit fram till förbundsmötet pekar på att att målet inte nåddes 2017. Samtidigt lyfter de att medlemsantalet trots allt ökade något. (+858)

I budgetprognosen föreslås också en höjning av medlemsavgiften till nästa år med mellan två och 11 kronor per månad beroende på avgiftsnivå.

Förbundsmötet kommer också diskutera den pågående stadgeutredningen, förändringsarbetet Kommunal 2022, höstens val och välja ny valberedning. Statsminister Stefan Löfven (S) är också inbjuden att hålla tal.