Det är Svenska Dagbladet som under fredagen publicerar en artikel om vilka konsekvenser NKS:s försening får för bland annat S:t Görans sjukhus.

– Tidigare hanterade Karolinska 85 000 akutfall, nu har de bara 15 000. Det betyder att 60 000 av dem ska omdirigeras till de andra akutsjukhusen och närakuterna. Vi på S:t Göran har sedan 2016 betydligt fler patienter, säger Kevin Thompson, Kommunals förhandlingsansvarige på S:t Göran. 

Privata S:t Görans sjukhus, som ligger på Kungsholmen i Stockholm, har drabbats hårdast av förseningen. Sedan 2016 har sjukhuset 8,5 procent fler patienter och har nu över 90 000 akutfall om året.

S:t Göran har kompenserats av landstinget för fler patienter, men enligt Kevin Thompson räcker det inte fullt ut.

– Vi behöver fler vårdplatser. Till skillnad från andra sjukhus har vi alla vårdplatser öppna. Vi har förslag på hur vi ganska snabbt skulle kunna öppna fler, men landstinget har inte visat intresse, säger han.

Det förslag som finns handlar om att föra upp två nya hus, men det skulle enligt Kevin Thompson dröja till runt år 2022 innan sjukhuset får fler vårdplatser.

S:t Göran har i dag bäst resultat av alla akutsjukhusen när det gäller väntetider och köer. Sjukhuset har få överbeläggningar. Nu finns det en oro bland personalen och facken att resultaten ska försämras om man inte kompenseras fullt ut.  

– Det kan få direkta konsekvenser genom att patienter får vänta längre på akuten. Det blir en ansträngd arbetssituation.

– Vi fortsätter att bråka med landstinget. Finns det en vilja så går det, men än så länge saknas viljan, säger Kevin Thompson.