Vad menas med ”vanligt folk”?

– Jag tror att man vill signalera att det handlar om folk som går till jobbet varje dag och som inte har tillgång till åsiktsplattformar som ledar- och kultursidor för att uttrycka sina åsikter. En sorts ryggrad i landet. Några kanske minns när KD:s Göran Hägglund talade om ”verklighetens folk” för några år sedan och hur hånfullt han bemöttes från olika politiska håll när han ville göra sig till företrädare för dem. Det intressanta är att ”vanligt folk” vill täcka in ungefär samma grupp.

Vilka är det som använder uttrycket?

– Man kanske ska tolka LO:s val av slogan som att de upptäckt att de inte kan tysta Sverigedemokraterna med hånfullhet. Nu vill de återta begreppet och signalera att det är LO som är en röst för vanligt folk. Jag vågar inte sia om LO:s inspirationskälla, men jag tror absolut att lite av tanken är att locka tillbaka väljare som gått till Sverigedemokraterna. Man närmar sig inte SD ideologiskt, men man sneglar på deras retorik. 

Vilka är inte vanligt folk?

– Det intressanta är ofta att titta på vad som är motsatsen, vilka som inte ingår. Och när det gäller vanligt folk är det helt upp till mottagaren. Vem är det som ska bry sig? Är lärare vanligt folk? Hur är det med sjuksköterskor, metallarbetare och ingenjörer? Vanligt folk är så brett att det riskerar att bli otydligt.

Den första delen av LO:s slogan handlar om trygghet?

– Trygghet är ett modeord som vi hör mycket i debatten just nu. Det kan vara fler poliser, skärpta straff eller en sorts samhällstrygghet med fungerande skola, vård och omsorg. I LO:s värld handlar det antagligen om anställningstrygghet, men som valslogan är det väldigt brett och ganska oklart vad man syftar på.