Sedan början av 1990- talet har det funnits skottpengar på undersköterskor. Då påbörjades förändringar i våra utbildningar som vi ser slutresultatet av idag, det är fullständig Vilda västern bland utbildningsutförarna. Samtidigt påbörjades konverteringshysterin inom akutsjukvården eftersom arbetsgivaren drevs av övertygelsen att med bara sjuksköterskor anställda så höjs kompetensen. Underskötersketjänster konverterades till sjukskötersketjänster vilket ledde till utrensning av erfarna och kompetenta undersköterskor. De som då blev tvingade att sluta kom i många fall aldrig tillbaka till vården.

Det är en mycket kort beskrivning, av nästan 20 års ständig kamp för att vi undersköterskor ska kunna bibehålla vår yrkesstolthet och kompetens!

Nu är undersköterskor gångbara igen, det är glädjande att antalet anställda undersköterskor ökar på Karolinska. Men en annan metod för diskriminering uppstått. Det handlar om ersättningar. Sjuksköterskor översköljs av olika ersättningar för att man ska kunna behålla dem. Det finns exempelvis nattillägg på flera tusen kronor för sjuksköterskor, men det kommer inte undersköterskorna till del. Det betalas dubbel ob-ersättning nattetid till sjuksköterskor, men undersköterskekollegan som arbetar samma pass får inget extra.

Varje gång Kommunal kräver samma ersättningar till vår yrkesgrupp får vi höra att det handlar om marknaden. Dessvärre får vi också höra att det inte finns brist på undersköterskor, därför behöver man inte värdera undersköterskornas obekväma arbetstid på samma sätt som sjuksköterskornas. Arbetsgivaren anser tydligen att det är mer obekvämt för sjuksköterskor att arbeta natt.

Vi vill ha en förändring och slut på diskriminering. Nu måste alla medlemmar hålla ihop. Vi måste protestera och agera tillsammans. Samtidigt som Stockholms läns landsting bygger det i särklass dyraste sjukhuset i världen uppskattas inte undersköterskornas arbetsinsats i förhållande till andra yrkesgrupper. Det är inte acceptabelt!

När det gäller utbildningar så har ansvarig minister, Annika Strandhäll (S) gett Skolverket i uppdrag att ta fram enhetlig utbildning för undersköterskor samt givit i uppdrag till Socialstyrelsen att ta fram ett förslag om skyddad yrkestitel. I den frågan har Kommunal nått framgång tack vare facklig/politisk samverkan.

Låt oss nu göra jobbet tillsammans, alla vi medlemmar på Karolinska universitetssjukhuset. Vi kommunalare måste få arbetsgivaren att inse att det är lika jobbigt för en undersköterska att jobba skift och natt som för en sjuksköterska. Vi tror att det finns risk för dålig stämning i omvårdnadsteamet när olika ersättning utgår för nattarbetet. Undersköterskor upplever det som att arbetsgivaren diskriminerar dem. Vi behöver kanske använda gammaldags metoder, till exempel protestlistor från arbetsplatserna som adresseras till ansvariga på sjukhuset. Det viktiga är att vi inte är tysta, Kommunal på sjukhuset har kämpat för detta länge men för att visa för arbetsgivaren att det finns ett missnöje bland medlemmarna behöver vi göra jobbet tillsammans.

För förhandlingsteamet på Karolinska universitetssjukhuset

Catharina Häggbom och Carina Lenngren,
förhandlingsansvariga