LO kallar det ”fem krav för att stärka kvinnorna”. Flera av kraven är sådant som LO krävt förut, som höjd pension till 70 procent av lönen och lagstiftning om barnomsorg på obekväm arbetstid, så kallat nattis. Till skillnad från Kommunal lyfter LO nu fram nattis som ett prioriterat krav.

Nytt är att LO vill att det införs en ”egenmaktsreform” som innebär att den som är deltidsanställd eller visstidsanställd ska ha rätt att säga upp sig på dagen, utan uppsägningstid. Dessutom vill LO att rätten till omställning och vidareutbildning ska stärkas, med en rimlig månadsinkomst under studietiden. På så vis flyttas makten från arbetsgivaren till den anställde, menar LO.

LO vill även ha ett stopp för de otrygga anställningarna i form av hyvling, SMS-anställningar och anställningsformen allmän visstid, samt att det införs högre arbetsgivaravgifter för anställningar som inte är fasta.

Dessutom kräver LO att fler ska kvalificera sig till a-kassan genom att fler arbetsmarknadspolitiska program blir a-kassegrundande.