För drygt ett år sedan presenterade Kommunal och SKL en avsiktsförklaring om en ”kompetensutvecklingstrappa” för vårdbiträden och undersköterskor. Man kom då överens om att vårdbiträde ska bli ett yrke som kräver utbildning och vara hälften av utbildningen till undersköterska, så att det är lätt att bygga på den. Tanken var också att få en nationell standard för vad som ska ingå i utbildningarna. För Kommunal är det också ett led i att få en legitimation för undersköterskor på plats.

I höstas tillsatte regeringen en statlig utredning som ska utreda yrket undersköterska – vad kompetenskraven ska vara och om det behövs en legitimation. Då fick också Skolverket i uppdrag att ta fram ett förslag på en nationell standard för undersköterskeutbildningen. Nu är det arbetet klart – Skolverket har presenterat ett nationellt yrkespaket för vad som ska ingå i utbildningen till undersköterska och vårdbiträde.

”Fjärran från politisk klåfingrighet och diskussioner om sänkta ingångslöner levererar arbetsmarknadens parter lösningar på en av de största utmaningarna den svenska välfärden står inför: kompetensförsörjning”, skriver Kommunals ordförande Tobias Baudin, SKL:s ordförande Lena Micko (S) och gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S) på SvD Brännpunkt.

Arbetsförmedlingen är redan igång med att upphandla arbetsmarknadsutbildningar till vårdbiträde.

Regeringen gav även Socialstyrelsen i uppdrag att fastställa nationella kompetenskrav för yrket undersköterska. Det arbetet pågår fortfarande.

Fakta

Vårdbiträde 800 poäng:
Hälsopedagogik –100 poäng
• Medicin 1 – 150 poäng
• Etik och människans livsvillkor – 100 poäng
• Psykiatri 1 – 100 poäng
• Psykologi 1 – 50 poäng
• Specialpedogogik 1 – 100 poäng
• Vård- och omsorgsarbete 1 – 200 poäng

Undersköterska 1600 poäng:
• Hälsopedagogik – 100 poäng
• Medicin 1 – 150 poäng
• Etik och människans livsvillkor – 100 poäng
• Psykiatri 1 – 100 poäng
• Psykologi 1 – 50 poäng
• Specialpedogogik 1 – 100 poäng
• Vård- och omsorgsarbete 1 – 200 poäng
• Vård- och omsorgsarbete 2 – 150 poäng
• Valfria kurser från programfördjupningen inom vård- och omsorgsprogrammet (ej engelska eller matematik) – 300 poäng
• Svenska 1 eller Svenska som andra språk 1 – 100 poäng
• Samhällskunskap 1a1 – 50 poäng
• Vård och omsorg specialisering – 50 poäng
• Vård och omsorg specialisering – 50 poäng

För att kunna läsa på högskola eller till specialistundersköterska på Yrkeshögskola behöver man komplettera med ytterligare kurser som leder till yrkesexamen på 2400 poäng varav 100 poäng är ett godkänt gymnasiearbete.