Frågan om arbetskläder inom äldre- och barnomsorg har diskuterats flitigt de senaste åren. Personalen och facket har menat att det är viktigt ur ett smittskyddsperspektiv, men också för att många i dag tvingas använda sina privata kläder på jobbet, kläder som ofta slits hårt.

– Vi tycker att det är dags att vi tar ett helhetsgrepp. Vi behöver ta hand om våra anställda på bästa sätt. Det är en del av att förbättra personalens villkor, säger Boel Godner.

Beslutet som Södertälje kommun har fattat går ut på att stadsdirektören ska utreda saken och återkomma med kostnader och hur behovet ser ut. Redan i dag har en del av personalen kläder. Direktören ska också se över behovet av arbetsskor.

När kan förslaget bli verklighet och kommunalarna hämta ut sina första kläder?

– Det kommer att komma ett förslag till kommunstyrelsens junisammanträde och sedan är det bara att köra på. Så förhoppningsvis till hösten.

Hur kommer ni att finansiera det?

– Vi har god ekonomi, det är ett skäl till att vi kan fatta sådana här beslut. Vi har varit duktiga på att hålla i pengarna.

Är det en slump att det här sker dagen innan Kommunals ordförande förstamajtalar i Södertälje?

– Haha. Ja, det var en slump att kommunstyrelsens möte låg så nära första maj. Men det är klart att i våra samtal med Kommunal har det här kommit upp ganska ofta.