Myndigheten för arbetsmiljökunskap ska bli ett nationellt kunskapscentrum för frågor om arbetsmiljö, har regeringen och Vänsterpartiet beslutat. Uppgiften blir att samla och sprida kunskap om hur arbetsmiljön påverkas när arbetslivet förändras. När verksamheten är fullt utbyggd 2020 får myndigheten en årlig budget på 35 miljoner kronor.

Den nye generaldirektören Nader Ahmadi är professor i sociologi och jobbar nu som prorektor för Högskolan i Gävle.