Du är på jobbet, snubblar till eller halkar och faller, handlöst. Lätt gjort. Så lätt att det är den vanligaste arbetsplatsolyckan av alla. Enligt Arbetsmiljöverket skadade sig över 9 000 personer förra året så illa i fallolyckor att de var sjukskrivna i minst två veckor. Sotaren Josefin Thureson halk­ade från en trappstege på jobbet när hon skulle rengöra en restaurangfläkt.

–  Det var lite högre än jag egentligen nådde så jag sträckte mig så mycket jag kunde. För att nå bättre tog jag stöd med ena foten på en inplastad bänk. Det borde jag inte ha gjort, men det gjorde jag.

 

LÄS OCKSÅ: ”Lätt att halka vid bussar”

 

Josefin kände hur foten började glida. Stegen föll och Josefin tog emot sig med ena handen i fallet. Hon bröt handleden och blev sjukskriven i två månader på heltid. Själv tyckte hon att det är nästan pinsamt att hon som jobbar på höga höjder dagligen skadade sig i ett fall från en 1,5 meter hög stege.

–  Men samtidigt är jag glad att jag inte föll från ett tak, och jag tror inte att jag skulle göra det heller. Är det höjder så är jag försiktig och vi har tydliga regler kring vad vi får och inte får göra. 

I sin nya rapport om allvarliga fallolyckor har Afa försäkring undersökt vilka yrkesgrupper som anmält sådana till dem. Hos männen finns de flesta anmälarna inom bygg och industri, men också yrkesförare drabbas ofta. Flest kvinnliga anmälningar kommer från undersköterskor, barnsköt­are, fritidsledare, städare, personliga assistenter och vårdbiträden. Men att anmälningarna är många betyder inte att risken att falla är störst i de yrkena menar Kjell Blom, utredare på Arbetsmiljöverket.

–  Det är en väldigt stor grupp som är sysselsatta inom vård och omsorg, därför kommer det mycket anmälningar från den branschen. Risken är större för dem som arbetar med vattenverk och avfallshantering.

 

LÄS OCKSÅ: ”Smack, så låg jag där”

 

Bara 94 personer av dem som jobbar med vattenverk och avfallshantering var sjukskrivna länge efter fallolyckor 2016, sammanlagt sedan 2012 är de 490 stycken. Under samma period drabbades över tio­tusen personer som arbetar inom vård och omsorg. 

– I förhållande till hur få som är sysselsatta inom vatten och renhållning blir risk­en för dem som arbetar ändå störst där, säger han och pekar på att fyra personer av tusen anställda drabbas, medan risken för vårdanställda bara är hälften så stor.

Det är inte ovanligt att sjukskrivningarna efter fallolyckor blir långa. Afa försäkring har räknat ut den genomsnittliga sjukskrivningstiden för fallskador. Enligt dem är en kvinna som får en underarmsfraktur sjukskriven i snitt 154 dagar och den som bryter handen eller handleden behöver vara borta i snitt 99 dagar. 

Trots att många faller och skadar sig så illa att de blir sjukskrivna är det få arbetsgivare som arbetar för att förebygga fallolyckor. Sanny Shamoun är arbetsmiljö­forskare och arbetar på Svenska Miljöinstitutet IVL med ett projekt om fall­olyckor inom vård och omsorg.

–  Vi har letat efter goda exempel där, med arbetsgivare som arbetar förebyggande, men inte hittat någon. När vi frågar om det tror de att vi menar förebyggande arbete för att de gamla inte ska falla, säger hon.

Branscher med högst risk för fall

Vattenförsörjning (avloppsrening, ­avfallshantering och sanering): Fyra av tusen anställda drabbas.
Transport och magasinering (bland ­annat bussförare): Fyra av tusen ­anställda drabbas.
Utvinning av mineral: Tre av tusen anställda drabbas.
Byggverksamhet: Tre av tusen ­anställda drabbas.
Vård och omsorg: Två av tusen ­anställda drabbas.

Fem enkla sätt att slippa falla

Se till att golven är torra och varna om blött underlag.
Rensa bort hinder där ni rör er.
Sanda och snöröj på vintern.
Se till att det finns halkskydd i entréer.
Ha halkskydd på stegar och pallar.