SVAR: Inför varje förhandling om förändringar i de centrala kollektivavtalen ska medlemmar lämna sina förslag på ändringar och/eller tillägg. Förslagen tas emot av Kommunal och prioriteras av medlemmar. 

En särskild delegation på avtals­området lägger sedan sitt förslag till förbundsstyrelsen. Delegationen består av medlemmar som omfattas av de avtal som ska förändras.

För att få till en förändring av det ni är missnöjda med bör ni skriva avtalsförslag som ni lämnar till ert lokala Kommunal!

Centrala parter, det vill säga ­Kommunal, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, samt Pacta är överens om att det ska finnas en löneskillnad mellan nyanställda och dem som arbetat längre. 

Det kan ni läsa mer om i en bilaga till Löneavtalet mellan förbundet och de nämnda arbets­givarorganisationerna.

Maria Hansson,
ombudsman på Kommunal