SVAR: Det handlar om huruvida arbetsgivaren har rätt att besluta om att ni ska använda egna bilar i tjänsten. Utgår vi från att det inte varit ett krav från arbetsgivaren när du blev anställd, är detta en förändring av anställningsvillkoren. En sådan förändring måste arbetsgivaren förhandla med Kommunal innan man fattar eventuella beslut. 

Utöver detta berättar du att brukaren rymmer från boendet. Här är det viktigt att arbetsgivaren tillsammans med er i personalen tar fram rutiner kring hur en sådan situation ska hanteras. Jag råder dig att ta kontakt med ert lokala Kommunal för ytterligare hjälp i frågan.

Jonas Nilsson,
ombudsman på Kommunal

 

Illustration: Kristin Lidström