Efter förra valet hade 47 S-riksdagsledamöter anknytning till ett LO-förbund. På S-listorna till årets val stannar antalet vid 35. Endast nio är kommunalare. Sex partidistrikt har inget LO-namn på valbar plats överhuvudtaget.

Tobias Baudin.
Tobias Baudin.
Foto: Jonas Malmström

– Det är beklagligt för LO-medlemmarna och framför allt för medlemmarna i Kommunal att antalet på valbar plats minskar så drastiskt. Det är otroligt viktigt att det i riksdagen liksom i andra beslutande organ finns undersköterskor, barnskötare och brandmän som vet hur det fungerar i verkligheten. Den här utvecklingen måste brytas, säger Tobias Baudin, ordförande i Kommunal.

Vid förbundsmötet förra året talade Tobias Baudin om vikten av att Kommunal finns representerade i de politiska församlingarna. ”Vi ska få in fler kommunalare, nästa valrörelse ska bli den bästa någonsin”, sade han då. Nu ser det ut att bli precis tvärtom med ett rekordlågt antal kommunalare på riksdagslistorna.

– Jag är tyvärr inte överraskad eftersom Kommunal haft mycket diskussion om förtroendevalda ska ha politiska uppdrag när vi har politiker som arbetsgivare. För mig är det klockrena svaret att det är viktigt, inte minst just för att vi har politiker som arbetsgivare. Det första jag gjorde som ordförande i Kommunal var att förändra det.

”Jag har svårt att vara sur på Socialdemokraterna egentligen för vi har själva inte gjort vårt jobb.”

Med Tobias Baudin har Kommunal bundit sig tajtare till Socialdemokraterna. Målsättningen i årets val är att minst hälften av medlemmarna ska rösta på Socialdemokraterna (i valet 2014 var målet att byta regering). Kommunal centralt satsar strax under 20 kronor per medlem för aktiviteter och information i valrörelsen. Det betyder att förbundet lägger ca 10 miljoner kronor på valet och mängder av medlemmar och förtroendevalda lägger tid och engagemang på att tala politik och ringa valsamtal till osäkra väljare.

Men det verkar alltså inte som att Socialdemokraterna bjuder tillbaka så bra när det kommer till att välja kommunalare till platser där de kan ta sig in i riksdagen och själva vara med och påverka politiken.

Tobias Baudin är självkritisk och menar att representationen också handlar om att Kommunal måste göra sitt jobb bättre. Förbundet har saknat en utbildning mot politiken och har inte heller haft strategier för hur de ska få in fler medlemmar i riksdagen.

Är Socialdemokraterna relevanta med så här dålig facklig förankring?

– Jag har svårt att vara sur på Socialdemokraterna egentligen för vi har själva inte gjort vårt jobb. Men på sikt blir de inte relevanta om inte Kommunals medlemmar får plats.

Agneta Gille är barnskötare i botten och har suttit i riksdagen sedan 2002. Nu hoppar hon av politiken och följden blir att Uppsalalistan inte har någon LO-facklig på valbar plats.


Agneta Gille.

– Det är en brist. Jag var i konflikt med Annelie Nordström när hon var ordförande för Kommunal och menade att vi kommunalare inte borde ha politiska uppdrag. Jag var rädd att det skulle leda till att kommunalarna inte är med och påverkar politiken och så kanske det har blivit nu.

Hur har du påverkat politiken under dina 16 år i riksdagen?

– Jag har framför allt haft mycket underhandskontakter. Saker som inte märks lika mycket utåt, men som är viktiga för att verkligen påverka politiken. Nu är jag stolt över att vi har återinfört avdragsrätten för fackföreningsavgiften. Det känns väldigt, väldigt bra, säger Agneta Gille.

Kommunal stödjer Socialdemokraterna med 50 öre per medlem och månad. Det betyder 250 000 kronor varje månad, på ett år blir det ca 3 miljoner kronor. Därtill får S pengar från andra LO-förbund.

I år lägger LO 30 miljoner kronor på att Socialdemokraterna ska vinna valet. Men för S verkar inte heller övriga LO-medlemmar vara högprioriterade. I S-leden har det blivit färre medlemmar också från andra LO-förbund. Efter förra valet var 47 S-riksdagsledamöter medlemmar i ett LO-förbund. När distrikten själva uppger vilka som har LO- anknytning på valbar plats till årets val uppger de att de är 35.

– Det är naturligtvis inte acceptabelt, säger Anders Bergérus, facklig-politisk ombudsman på LO.

”Den samhällskritik som våra fackliga kamrater tar med sig in i riksdagen är ovärderlig för att Socialdemokraterna ska vara relevanta.”

Han menar att alla partier kan ha statsvetare på listorna men inget annat parti än Socialdemokraterna kan bära upp den kunskap som fackliga med hundratalet förhandlingar i ryggsäcken bär med sig:

– Den erfarenheten kan man inte läsa sig till och den kunskapsbanken finns bara i Socialdemokraterna. Det är en oerhörd styrka både för partiet och för fackföreningsrörelsen. Den samhällskritik som våra fackliga kamrater tar med sig in i riksdagen är ovärderlig för att Socialdemokraterna ska vara relevanta.

Får representationen konsekvenser för facklig-politisk samverkan?

– Förhoppningsvis är det någon som säger ”Nej, nu jävlar, nu får vi sätta fart!”. 

 

Så många kommunalare finns på valbar plats i S-partidistrikten

S-partidistrikten

RÖD FÄRG = Kommunalare på valbar plats

GUL FÄRG = Annan LO-medlem på valbar plats

GRÅ FÄRG = Inga LO-anslutna på valbar plats

 

1. Norrbotten
Antal mandat: 5
Kommunalare: 0
Övriga LO: 1

2. Västerbotten
Antal mandat: 5
Kommunalare: 0
Övriga LO: 3

3. Jämtland
Antal mandat: 2
Kommunalare: 0
Övriga LO: 0

4. Västernorrland
Antal mandat: 5
Kommunalare: 0
Övriga LO: 2

5. Gävleborg
Antal mandat: 4
Kommunalare: 0
Övriga LO: 1

6. Dalarna
Antal mandat: 4
Kommunalare: 0
Övriga LO: 1

7. Värmland
Antal mandat: 5
Kommunalare: 1
Övriga LO: 2

8. Örebro
Antal mandat: 4
Kommunalare: 0
Övriga LO: 1

9. Västmanland
Antal mandat: 4
Kommunalare: 0
Övriga LO: 0

10. Uppsala län
Antal mandat: 3
Kommunalare: 0
Övriga LO: 0

11. Stockholms län
Antal mandat: 9
Kommunalare: 0
Övriga LO: 1

12. Stockholm
Antal mandat: 7
Kommunalare: 0
Övriga LO: 1

13. Fyrbodal
Antal mandat: 4
Kommunalare: 1
Övriga LO: 0

14. Skaraborg
Antal mandat: 4
Kommunalare: 0
Övriga LO: 1

15. Sörmland
Antal mandat: 4
Kommunalare: 1
Övriga LO: 1

16. Östergötland
Antal mandat: 5
Kommunalare: 1
Övriga LO: 1

17. Göteborg
Antal mandat: 4
Kommunalare: 0
Övriga LO: 2

18. Göteborgsområdet
Antal mandat: 3
Kommunalare: 0
Övriga LO: 0

19. Älvsborg södra
Antal mandat: 3
Kommunalare: 1
Övriga LO: 0

20. Jönköpings län
Antal mandat: 4
Kommunalare: 1
Övriga LO: 2

21. Kalmar län
Antal mandat: 3
Kommunalare: 0
Övriga LO: 0

22. Gotland
Antal mandat: 1
Kommunalare: 0
Övriga LO: 0

23. Halland 
Antal mandat: 3
Kommunalare: 1
Övriga LO: 1

24. Kronoberg
Antal mandat: 2
Kommunalare: 0
Övriga LO: 1

25. Skåne 
Antal mandat: 13
Kommunalare: 1
Övriga LO: 3

26. Blekinge
Antal mandat: 3
Kommunalare: 1
Övriga LO: 1

 

OBS! KA har frågat respektive partidistrikt om hur många kommunalare respektive andra LO-medlemmar som står på valbar plats på deras riksdagslista (utifrån det antal mandat distriktet hade i förra valet). Det faktiska antalet kommunalare som kommer in i riksdagen kan alltså både bli fler eller färre.

 

Är det viktigt med LO-medlemmar i riksdagen?

 

Maria Lindberg.

Maria Lindberg 
förste ombudsman,
 Västerbottens partidistrikt (S)

”Vi har bra facklig-politisk samverkan, då blir det naturligt att många före­träd­are har facklig bakgrund. I valrörelsen innebär våra listor att vi har LO med oss i allting vi gör, det är ingen samverkan vi har när det passar oss utan vi lever upp till det. Vi är två grenar på samma träd på riktigt.”

 

Anton Hammar.

Anton Hammar
Förste ombudsman,
Jämtlands partidistrikt (S)

”Vi har ingen utpräglad LO-kandidat på riksdagslistan och det är ett stort bekymmer, det tycker jag faktiskt eftersom vi bör ha LO-kandidater på vår lista. Men det kan bli tajt när man bara har två namn. Jag tror att många väljare letar efter kandidater som de kan känna igen sig i.

 

Lena Rådström Baastad.

Lena Rådström Baastad
Partisekreterare,
Socialdemokraterna

”Det är partidistrikten som utser kandidaterna och de försöker få en så bra blandning det bara går, sedan tror jag att det är fler variabler att ta hänsyn till i dag. Om minskningen på något sätt påverkar den facklig-politiska samverkan handlar det i så fall om att den borde stärkas ytterligare. Vi vill ha många LO-medlemmar på våra listor och det är ett gemensamt ansvar för S och LO.

 

Stefan Pettersson.

Stefan Pettersson
Förste ombudsman
Skånes partidistrikt (S)

”Det hade inte gjort något om det fanns fler högt upp på listorna. Det är viktigt att vi som parti har parti­vänner som företräder inte bara partiet utan också LO:s medlemmar. Det är inte så många partier som tar med sig villkoren på arbetsplatserna in i de beslutande församlingarna. Det är viktigt att det får plats och utrymme i den politiska debatten.”

Ledamöter i riksdagen

Efter valet 2014 fick Socialdemokraterna 113 riksdagsledamöter. Av dem hade 47 LO-aknytning och 14 var kommunalare. På valbar plats inför höstens val finns 35 kandidater med LO-anknytning och nio kommunalare.

Kommunalare efter riksdagsvalen

2006: 17
2010: 15
2014: 14
På valbar plats 2018: 9