Myndigheten har gjort en enkät till ett urval av hemtjänster runt om i Sverige och resultatet visar alltså på en generellt sett låg utbildningsnivå. I 56 procent av verksamheterna saknades helt personal med påbyggnadsutbildning inom demenssjukdom.

Något fler har gått den grundläggande webbaserade utbildningen ”Demens ABC”, men det var också vanligt att många inte ens hade gått den.

– Jag tycker att arbetsgivarna borde ta ett betydligt större ansvar för att se till att det finns rätt kompetens och kunskap i personalgruppen. Det får man se till att bekosta helt enkelt, säger Kommunals ombudsman Ann Georgsson.

Få kommuner ställer i dag också krav på att personalen ska ha utbildning inom demens, mindre än hälften av kommunerna uppger att man har sådana krav på de tillsvidareanställda, mindre än 20 procent har sådana krav på timanställda.