I dag presenterade Utredningen för hållbart arbetsliv över tid ett delbetänkande om arbetstid och kompetensutveckling.

Huvudnumret är ett förslag som kallas utvecklingsledighet för att kompetensutveckla sig i sitt nuvarande yrke, skaffa sig nya kunskaper för att kunna byta yrke eller för att starta eget.

Utvecklingsledighet ska kunna beviljas av arbetsgivaren mellan tre och tolv månader. Under den tiden får arbetsgivaren ersätta den anställde med en vikarie.

Den som har utvecklingsledighet får en ersättning motsvarande a-kassa. Men då krävs att arbetsförmedlingen har godkänt den utvecklingsplan som ska gälla under ledigheten.

För att få denna möjlighet krävs att den anställde har varit på arbetsmarknaden i minst 10 år varav minst ett år hos sin nuvarande arbetsgivare. Arbetsgivaren har vetorätt, säger den nej blir det ingen utvecklingsledighet.

 

LÄS OCKSÅ: Ingen rätt att jobba deltid

 

Utredaren Anders Wallner, tidigare Miljöpartiets partisekreterare, betonar att förslaget inte har några likheter med friåret som tidigare fanns men som avskaffades av Alliansregeringen 2007.

Friåret gav en möjlighet till ledighet, vila och återhämtning.

– Forskningen visar att ledighet inte är en framkomlig väg för att lösa problem med utbrändhet och stress. De problemen måste lösas på arbetsplatsen, sa Anders Wallner vid den presskonferens där förslaget presenterades.

Det nya förslaget om utvecklingsledighet ställer krav om aktiva insatser för att utveckla sig i sitt nuvarande yrke eller i en annan karriär.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) sa i en kommentar vid presskonferensen att det var en intressant utredning.

Hon tycker att det är bra att utredningen slår fast att deltid, sänkt arbetstid eller mer ledighet inte är en lösning för att komma åt press, stress och dålig arbetsmiljö.

Ylva Johansson tycker att utvecklingsledighet kan vara en intressant modell för att individen ska kunna ta ansvar för sin egen kompetensutveckling. Modellen skulle också kunna lösa problemen på arbetsmarknaden med brist på utbildad arbetskraft.

– Det räcker inte att de som är lågutbildade får kompetensutveckling. Även de som redan har en yrkesutbildning måste kompetensutveckla sig. Det är i alla fall min bedömning, sa Ylva Johansson.

Utredningen föreslår att utvecklingsledighet ska börja gälla från 1 juli 2019. Regeringen ska nu ta ställning till om den vill gå vidare med förslaget och i så fall skicka ut det på remiss innan ett slutgiltigt beslut om utvecklingsledighet kan tas.

Fotnot: Bilden på Anders Wallner är licensierad under CC BY 2.0 via Wikimedia Commons.