Alla är överens om att det behöver anställas många fler personer i välfärden de kommande åren. Kommunal skriver i dag på DN Debatt att det krävs 135 000 fler personer under nästa mandatperiod, till skillnad från arbetsgivarna i Sveriges kommuner och landsting, SKL, som räknar med att det behövs mellan 50 400-106 400 fler personer. Anledningen till de olika siffrorna är att Kommunal anser att bemanningen i dag är för låg – en medlemsundersökning visar att varannan undersköterska anser att bemanningen är så låg att det finns risk för de äldre, och var femte barnskötare kan inte ta pauser eller gå på toaletten.

För att möta det stora behovet av ny personal i välfärden, föreslår Kommunal vad de kallar ett ”investeringspaket för välfärden”. Det innehåller en rad krav, bland annat att förbjuda minutscheman i äldreomsorgen. Men det är inte lagstiftning som Kommunal efterlyser.


Tobias Baudin.
Foto: Jonas Malmström

– Man måste lokalt se till att inte använda sig av det här. Det är kommunerna och landstingen som är ansvariga för styrningen av välfärden och de måste säga att vi lägger det här åt sidan. Det är hämtat från tillverkningsindustrin där ett visst arbetsmoment ska ta ett visst antal minuter. Men det funkar inte med människor. I stället måste man införa tillit, att lyssna på de yrkesskickliga undersköterskorna, säger Kommunals ordförande Tobias Baudin.

Han har samma krav på de privata arbetsgivarna att sluta med minutscheman.

Kommunal vill också fördubbla antalet utbildningsplatser inom såväl gymnasieutbildningen som vuxenutbildningen till undersköterska. Men när det gäller gymnasieutbildningen är problemet i dag snarare att för få söker. För att komma till bukt med det krävs rätt till heltid, bättre arbetsmiljö och trygga anställningar, säger Tobias Baudin. För att locka fler att plugga till undersköterska på gymnasiet föreslår Kommunal också att arbetsgivare garanterar gymnasieelever som klarat utbildningen fast anställning på heltid. 

– Jag tror att om du är ung och ska välja yrke och vet att om jag går den här utbildningen, då får jag jobb på heltid, då tror jag att fler skulle söka. Vi behöver fler modiga arbetsgivare som kan garantera de som går ett vård- och omsorgsprogram en tillsvidareanställning, säger Tobias Baudin.

Han tycker att det är märkligt att arbetsgivarna i SKL larmar om att det kommer saknas personal, medan Kommunals medlemmar fortfarande har otrygga deltidsjobb.

– SKL säger att vi kommer inte klara det, vi kommer behöva robotar, ändå fortsätter de med visstider och deltider. För mig blir det helt horribelt, man måste ställa om.   

Andra förslag i ”investeringspaketet” är att skyddsombuden ska stärkas, att det ska genomföras ett kompetenslyft kring digitalisering och att allmän visstid i lagen om anställningsskydd ska avskaffas. Kommunal vill också att det införs en statlig bonus till arbetsgivare som löser korttidsfrånvaro med att ha vikariepooler där personalen är tillsvidareanställd.

Kommunal har inte räknat på vad deras investeringspaket kommer kosta, utan vill börja med att definiera behoven innan de sätter ner foten i finansieringsfrågan. Tobias Baudin säger att han förväntar sig att de politiska partierna kommer med förslag på hur de vill lösa välfärdens utmaningar.

– Det här investeringspaketet är viktigt för välfärden och för att Sverige ska kunna leverera, så att alla känner tillit till välfärden. Gör man inte det så kommer de hämma Sveriges tillväxt, för om det inte fungerar kommer folk inte gå till jobbet. Det här riktar vi mot alla politiska partier och oavsett vilken regering som kliver in på Rosenbad, säger Tobias Baudin.