Lagrådets kritik handlade framför allt om att förslaget om en begränsning av vinsterna i välfärden var illa berett och att det kan stå i strid med såväl det kommunala självstyret som näringsfriheten.

Regeringen har justerat förslaget på vissa punkter utifrån Lagrådets kritik, men på det stora hela ser förslaget om vinstbegränsning likadant ut.

– Vinstjakt som incitament hör inte hemma i välfärden. Vi vill att de som verkar i skolan och välfärden ska drivas av viljan att förbättra skolresultaten och ge våra äldre en trygg omsorg – inte av vinstmotiv, säger civilminister Ardalan Shekarabi (S), i ett pressmeddelande.

Förslaget går i korthet ut på att de som vill ta emot offentliga medel i äldreomsorg, LSS-verksamhet och skola måste ansöka om ett tillstånd. För att få och behålla tillståndet får man inte göra rörelsevinster större än sju procent av operativt kapital plus statslåneräntan, utan måste då återinvestera pengarna. Det innebär också ett förbud mot värdeöverföringar genom till exempel höga löner eller hyror, som annars hade varit ett sätt att runda vinstbegränsningen. Vissa idéburna aktörer, som stiftelser och ideella föreningar, undantas från vinstbegränsningarna.

Vårdföretagarnas näringspolitiske chef Håkan Tenelius tycker att det är väldigt anmärkningsvärt att regeringen lägger fram propositionen om en vinstbegränsning trots den hårda kritiken från Lagrådet.

– Jag tycker att det är ganska uppenbart att Ardalan Shekarabi har fått uppdraget att driva en fråga som egentligen inte syftar till att bli verklig politik utan att garantera Vänsterpartiets stöd till regeringen, säger Håkan Tenelius.

Regeringen och Vänsterpartiet har sagt att om förslaget röstas ned i riksdagen i juni – vilket allt pekar på att det kommer göra – så får det bli en valfråga. Men Håkan Tenelius tror inte att det kommer att bli en stor fråga i valrörelsen. Han är inte ens orolig för att en eventuell rödgrön majoritet i riksdagen efter valet kommer att införa vinstbegränsningen då.

– Jag tror att man kommer att lämna det här förslaget bakom sig. Vård och omsorg är ju en jätteviktig verksamhet och vi vill såklart också ha regleringar där, tuffa kvalitetskrav som man följer upp ordentligt. Det tror jag är en uppfattning som många pragmatiska socialdemokratiska politiker också har. Någonstans i djupet av Ardalan Shekarabi tror jag att han vill det också, säger han.

Håkan Tenelius hänvisar också till att socialminister Annika Strandhäll (S) nyligen sagt att det är omdömeslöst att som minister lägga fram lagstiftning som underkänts av lagrådets jurister.

– Hon är inte ensam om att tycka att man inte får göra sådär. Jag tror att juristen Shekarabi håller med om att man måste hålla sig till lagen så därför tror jag inte att detta kommer att hålla efter valet.

Regeringen föreslår att vinstbegränsningen träder i kraft den 2 januari 2019.