Vad tycker du om att var fjärde kommun inte ens siktar på att nå Skolverkets riktmärken?

– Det kanske är en antydan om vilka problem man har att hitta utbildad personal. Men det är fel väg att gå att man sänker kraven. Vi utgår ifrån att kommunerna lever upp till våra riktmärken. Det är något som kan granskas av Skolinspektionen.

 

LÄS OCKSÅ: Kommuner nobbar mål för förskolan

 

Visar det här inte att era riktmärken är tandlösa?

– Vi måste utgå från att kommunerna strävar efter de riktmärken vi har satt upp. Den här granskningen är en viktig signal, men det kan finnas förklaringar lokalt som gör att det inte behöver betyda en ambitionssänkning.

I förra numret visade vi att kommunerna trycker in fler barn på samma yta. Var det så det var tänkt att barngrupperna skulle minskas?

– Jag tänker att det är en övergångs­lösning. Att bygga nya förskolor tar tid. Men mindre barngrupper är tänkt som en kvalitetshöjande åtgärd och det är jätteviktigt att kommunen analyserar att det blir så bra som möjligt. En liten barngrupp på en alldeles för liten yta är problematiskt.