– Vår gemensamma förhoppning är att det här ska bidra till att fler söker de här utbildningarna men också väljer att stanna kvar i yrket när de ser att det finns en trygg anställning. I dag är det tyvärr de som tvingas gå på visstidsanställningar i flera år trots att de har utbildning, säger Malin Ragnegård som är ordförande för Kommunal Bergslagen.

Överenskommelsen gäller i Landstinget Dalarna och alla S-styrda kommuner i länet och börjar gälla från och med nästa sommar. Malin Ragnegård säger att det uppskattningsvis kommer att handla om 300 nya anställningar per år. Det så kallade utbildningskontraktet gäller elever som utbildar sig genom en utbildningsanordnare i vård och omsorgscollege på gymnasienivå eller på gymnasiets barn- och fritidsprogram. Eleverna ska erbjudas fast tjänst inom tre månader från att de avslutat utbildningen.

En konsekvens av överenskommelsen är också att de S-styrda kommunerna ska se över de visstidsanställningar och timanställningar som finns idag inom Kommunals avtalsområde.

– I vissa kommuner kan det finnas över 500 visstidare, och de behövs uppenbarligen. Förhoppningen är att översynen leder till fler trygga anställningar även för dem, säger Malin Ragnegård som också hoppas på att så småningom få till en liknande överenskommelse med Socialdemokraterna i Västmanland.

I överenskommelsen ingår också att lokalt arbeta för att förbättra inflytandet och medbestämmandet för Kommunals yrkesgrupper när det gäller arbetsmiljö, arbetstider och löner.