– Man verkar inte ta det på allvar, trots att många är väldigt upprörda, säger Kommunals huvudskyddsombud Carina Lenngren till tidningen Svenska Dagbladet.

Turerna och skandalerna om det nya supersjukhuset Nya Karolinska i Solna i Stockholm, har varit många. Bland annat Svenska Dagbladet har i en rad artiklar granskat hur bygget har blivit långt dyrare än vad det var tänkt samtidigt som de nya lokalerna vållat flera problem för verksamheten. Redan före jul kritiserade fackförbunden bristen på bland annat personalrum och skåp för ombyte till personalen. För att få plats har sjukhusledningen istället för personalskåp satt in mindre så kallade Z-skåp.

– Det är skåp för gymmet, inte på arbetsplatser där man måste kunna byta om till arbetskläder, säger Carina Lenngren till Svenska Dagbladet.

Hon hoppas fortfarande att sjukhusledningen ska lyssna, men om inga åtgärder görs inom några veckor kommer Kommunal ta frågan vidare till Arbetsmiljöverket.

Facket har föreslagit att utrymmesbristen kan lösas genom att sjukhuset hyr in sig i ett näraliggande patienthotell och i andra befintliga äldre byggnader på sjukhusområdet. Men det skulle öka kostnaderna för det redan dyra sjukhuset med en miljard, enligt Svenska Dagbladet. Sjukhusledningen säger i en kommentar att alla lösningar givetvis ska uppfylla kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter.