Det var i april i fjol som en beställningsbuss från Bergkvarabuss var på väg med skolbarn från Västergötland mot Klövsjö skidområde i Jämtland. Cirka två mil söder om Sveg körde bussen av vägen i en singelolycka. Tre av de 52 eleverna på bussen omkom och sex personer skadades allvarligt.

I Statens haverikommissions rapport fastslås att föraren med största sannolikhet var påverkad av trötthet på en nivå som innebar stor risk för att han skulle somna. Haverikommissionens utredning visar också att Bergkvarabuss saknat en tillräcklig riskanalys för trötthet och nattarbete. Utredarna konstaterar dessutom att en stor andel av passagerarna, 72 procent, saknade bilbälte då olyckan inträffade. Det bidrog till att olyckan blev så allvarlig.

Som en följd av olyckan har Statens haverikommission lagt fram flera säkerhetsrekommendationer till regeringen. De innehåller bland annat krav på särskilt beakta riskerna vid nattarbete, inom ramen för översynen av EU:s kör- och vilotidsregler. Haverikommissionen rekommenderar också regeringen att utreda förutsättningarna för bältespåminnare och sidokrockkuddar i busar.