Utöver höjd garantipension och höjt tak för bostadstillägget lägger regeringens utredare också förslag om ett behovsprövat tillägg.

Bakgrunden är att den blocköverskridande Pensionsgruppen kommit överens om att åstadkomma mer jämställda pensioner.

Förslaget ska nu ut på remiss och målet är att det nya grundskyddet ska vara på plats senast år 2020.

– De som varit med och byggt upp vårt land och lagt grunden för vår gemensamma välfärd ska ha en bra pension. Det är en viktig del av den svenska modellen. Därför är det otroligt viktigt att öka tryggheten för Sveriges pensionärer och särskilt för dem med lägst pensioner, säger Pensionsgruppens ordförande, socialminister Annika Strandhäll (S) i ett uttalande.

Också övriga partier i Pensionsgruppen ställer sig positiva till utredningsförslaget.