Många kommunalare jobbar ensamma och på arbetsplatser där hot och våld är en del av vardagen. Exempel på sådana verksamheter är vård, skola, räddningstjänst och buss. Ibland är det elever eller anhöriga som kan vara hotfulla, andra gånger personer som kastar sten på ambulanspersonal eller brandmän under utryckning. För bussförare kan kvällar och nätter innebära möten med hotfulla passagerare. 

På många arbetsplatser förekommer ensamarbete vilket också kan vara en risk i sig. Det förebyggande arbetsmiljöarbetet blir då oerhört viktigt för att förebygga olycksfall.

Andra arbetsplatser med en annan sorts faror är arbete i djurparker. I nya numret av tidningen har KA:s reporter Cecilia Alstermark gjort en granskning av djurparkerna i vårt land. Efter dödsolyckan i ett björnhägn i Orsa förra året, då en djurvårdare omkom, samt efter dödsolyckan på Kolmården 2012, då en anställd dödades av vargar, har det känts angeläget att titta närmare på säkerheten i djurparkerna. 

KA:s granskning visar att det saknas lokala skyddsombud i fem av tolv parker som har rovdjur, något som måste sägas vara allvarligt med tanke på de risker som finns i jobbet som djurvårdare. Lokala skyddsombud är viktiga för arbetet med att på plats kartlägga och på så sätt förebygga och förhindra att allvarliga olyckor sker på en arbetsplats.

Dödsolyckorna har dock fått flera djurparker att göra förändringar för att förhindra att liknande olyckor händer igen. Exempelvis går djurvårdarna på Nordens Ark inte längre in ensamma till rovdjuren. Inte heller tar de in besökare i rovdjurens hägn, något som tidigare gjordes både i Orsa och Kolmården.

Efter dödsolyckorna på de två djurparkerna måste arbetsgivarna nu inse allvaret och tillsammans med facket ta ansvar för att lokala skyddsombud blir en självklarhet i alla djurparker. Extra viktigt är det också att nyanställda, vikarier och sommarvikarier får en bra introduktion, då stress och bristande kunskap om rutiner kan riskera att skapa otrygghet och i värsta fall fler tragiska olyckor. Det finns inga genvägar för att undvika olyckor i arbetslivet. Trygga arbetsplatser kräver lokala skyddsombud och arbetsgivare som prioriterar arbetsmiljöarbetet.

Illustration: Magnus Bard