Kommunal ordnar ett seminarium utifrån rapporten ”Så stannar personal i äldreomsorgen”. Rapporten tar upp hur viktig arbetsmiljön är för att få anställda att vilja jobba kvar.

I rapporten presenteras nya siffror som visar att 27 procent av personalen i äldreomsorgen vill sluta inom tre år.

De som deltar i seminariet är Tobias Baudin, ordförande för Kommunal, Veronica Magnusson, ordförande för Vision, Christina Tallberg, ordförande för PRO, Caroline Olsson, enhetschef på SKL och Annelie Stranz, forskare i socialt arbete vid Stockholms universitet.