– Vi vet att särskilda satsningar på lärare och undersköterskor har bidragit till den löneutveckling vi ser. Samtidigt bidrar demografiska faktorer till att efterfrågan på arbetskraft generellt sett är mycket stor i både kommuner och landsting, säger Valter Hultén, ansvarig för makroekonomisk analys på Medlingsinstitutet, i ett pressmeddelande.

I näringslivet ökade lönerna, enligt prognosen i genomsnitt med 2,2 procent och i ekonomin som helhet med 2,5 procent. I ett internationellt perspektiv har Sverige de senaste två åren haft förhållandevis höga löneökningar, enligt Valter Hultén.

Än så länge är detta endast en prognos, påpekar Medlingsinstitutet, men med 90 procents säkerhet, säger man, så kommer löneökningarna i kommunerna hamna mellan 3,3 och 3,77 procent.

Här kan du läsa hela prognosen