– En stor del av förklaringen till ökningen är troligen förändringarna inom den statliga assistansersättningen. Från och med 2015 har antalet indragningar av beslut om statlig assistansersättning ökat kraftigt och många personer har i stället fått insatser från kommunen, då har även en del av kostnaderna flyttats över, säger Karin Flyckt, sakkunnig på Socialstyrelsen, enligt ett pressmeddelande.

För kommunerna har detta inneburit ökade kostnader med elva procent på bara ett år.

En femtedel av besluten om kommunal personlig assistans som togs mellan 2015 och 2016 var nybeviljade. Sedan 2007 har kommunalt beslutad personlig assistans ökat med 39 procent, enligt Socialstyrelsen.

Enligt socialförsäkringsbalken är den med grundläggande hjälpbehov av mer än 20 timmar i veckan berättigad till statlig assistansersättning. Understiger behovet de 20 timmarna är det kommunen som ansvarar för den personliga assistansen.

Det är framför allt sen 2014 och framåt det blivit allt svårare att få statlig assistansersättning. Då var andelen avslag på ansökningar om assistansersättning drygt 57 procent, två år senare är andelen avslag uppe i knappt 80 procent.

Orsaken är att Försäkringskassan gör hårdare bedömningar. Regeringen har också tydligt utryck önskemål om få stopp på de ökande kostnaderna för statlig assistansersättning.