På DN Debatt skriver statsminister Stefan Löfven att svensk sjukvård behöver fler undersköterskor, sjuksköterskor och läkare. Han poängterar också att fler behöver möjlighet att fortbilda sig, därför vill S satsa 400 miljoner kronor fram till 2022 så att fler sjuksköterskor kan specialistutbilda sig med lön.

Samtidigt ger Stefan Löfven ett arbetsmiljölöfte. Under nästa mandatperiod ska socialdemokratiska företrädare i kommun och landsting arbeta för ökade utbildningsmöjligheter, sänkta sjuktal, bättre arbetstider, för att ta bort delade turer, staplade visstider samt ett stärkt skydd när arbetsgivare minskar antalet timmar på anställningskontraktet, så kallad hyvling.