Jobbar du deltid sabbar du din pension. Så har det låtit från både fack och politiker och rapporterna om hur deltidsarbete är en kvinnofälla har duggat tätt. Många som jobbar deltid, och det är främst kvinnor som gör det, oroar sig också för hur de ska klara sig när de blir pensionärer.

Det visar en undersökning gjord av PTK, en samverkansorganisation för facken som organiserar privatanställda tjänstemän. Åtta av tio kvinnor tror att deltidsarbete har stor eller mycket stor påverkan på pensionen och av de som inte vill jobba deltid är pensionen det viktigaste skälet.

Men när PTK tittade närmare på vad som bestämmer hur stor pensionen blir, visade det sig att deltidsarbetet inte var avgörande. Särskilt inte när det bara handlar om några år när barnen är små.

En informatör med en ingångslön på 26 000 som arbetade 80 procent under fem år fick bara två procent mindre pension än en kollega som arbetade heltid.

LÄS OCKSÅ: Sluta jobba – förlora några hundralappar

För den som deltidsarbetade i tio år skiljde det sex procent. I exemplet här intill har vi låtit pensionsexperter räkna på hur pensionen för en kommunalare förändras av att arbeta deltid hela livet. Då bli skillnaderna lite större.

Kommunalaren i vårt exempel (se grafik nedan) som arbetar 80 procent hela livet får drygt 1 700 kronor mindre i pension före skatt per månad jämfört med en kollega som jobbar heltid. Det motsvarar tolv procent mindre pension per månad. För den som har rätt till bostadstillägg blir dock skillnaden mindre.

LÄS OCKSÅ: Mer pension för den som jobbar längre

En förklaring till att effekten på pensionen blir liten är att det finns skydd i pensionssystemet för den som vill jobba mindre när barnen är små. Att deltidsarbetet skulle vara förödande stämmer alltså inte.

Anna Allerstrand

– Det är andra faktorer som har större betydelse och det är dem vi måste börja prata om, säger Anna Allerstrand, som är pensionsspecialist på PTK.

”Det är strukturella problem som diskriminering i arbetslivet som påverkat pensionen mest.”

Att kvinnor, som är de som oftast jobbar deltid, får lägre pension handlar mer om att de generellt får lägre ingångslön än män, men också att de halkar efter lönemässigt på grund av deltidsarbetet. Räknar man in det blir pensionen betydligt lägre för den som jobbar deltid.

– Det är strukturella problem som diskriminering i arbetslivet som påverkat pensionen mest, säger Anna Allerstrand.

För kommunalare, som ofta tjänar mindre, blir skillnaderna troligen ännu mindre. Det beror framförallt på att kommunalare ofta får så låg pension att den fylls ut med garantipension. I kommunalaryrken är det dessutom mer sällsynt med kompetensutveckling och möjligheterna att få upp lönen är små även för den som jobbar heltid. Dessa faktorer spelar alltså sannolikt mindre roll.

Har man lagt skulden på kvinnorna genom att säga att det är deltidsarbetet som gjort att de har dåliga pensioner, när det egentligen beror på att de har sämre lön?  

– Ja litegrann. Det är därför vi gör den här rapporten för att sätta fokus på rätt saker. Vi vill inte uppmana till att jobba deltid. Har man låg lön är varenda krona som man kan knapra in till pensionen bra.  Men vi vill ta bort skuldbeläggandet av framförallt av de som går ner i tid när barnen är små.

I vårt exempel här kan du dra i stickan för att se hur pensionen förändras för olika grader av deltid. Vi har utgått från en ingångslön på 24 000 kronor. För att få en prognos på din egen framtida pension kan du gå in på www.minpension.se. Grafik: Elin Steen

I PTK:s undersökning gjordes också djupintervjuer och dessa visade att kvinnor som jobbade deltid var irriterade på att de av samhället betraktades som lite dumma. Trots att de gjort ett medvetet val att prioritera tiden med barnen.

– Kvinnorna upplever att de gör fel hur de än väljer. Jobbar de heltid undrar folk hur barnen klarar att gå så länge på dagis och jobbar de deltid får de en stämpel att ha gått i en kvinnofälla.

Det viktiga är att man sätter sig ner med sin partner och diskuterar det här valet som faktiskt gynnar hela familjen. Pappan kanske kan ta all vabb istället så att man delar på kostnaderna och ansvaret för barnen, säger Anna Allerstrand.

Att det är könsrollerna som måste förändras för att kvinnor ska få lika bra lön och pension som män, är ett argument som brukar föras fram. PTK menar att det bästa vore om normen ändrades till att både föräldrarna går ner lite i tid under småbarnsåren. 

Anna Allerstrand poängterar att för kommunalare som jobbar ofrivillig deltid är situationen en annan.

– Men man kan fortfarande ta till sig råden att prata med sin partner om att dela på ansvaret för barnen. Och se till att chefen inte låter dig halka efter i lön och kompetensutveckling bara för att du jobbar deltid.

Bättre pension för dig som jobbar deltid? Här är fem tips:

*Låt pappa vabba. Har du en partner som jobbar heltid är det bättre att låta honom eller henne vara hemma mer när barnen är sjuka. Du som jobbar deltid tar redan ett större ansvar för barnen och behöver vara på jobbet när du kan det.

*Dela på pensionen. Ett annat sätt att dela på kostnaden för att vara hemma med barnen är att den som jobbar heltid skriver över en del av sin premiepension på den som arbetar deltid.

*Skippa efterlevandeskyddet. Låt partnern stå för efterlevandeskyddet till barnen. Då kan du ta bort det i din tjänstepension och därmed höja din pension rejält.

*Hamna inte på efterkälken. Är du ensamstående och jobbar deltid är det viktigt att du ser till att du får samma förmåner på jobbet som dem som arbetar heltid. Till exempel att du också får ta del av kompetensutveckling som kan ge möjligheter till nytt jobb. 

*Viktigt med rätt ingångslön. Prata med ditt fack innan du går med på en ingångslön så att du vet var du ska ligga utifrån din kompetens och erfarenhet. Det är svårt att höja lönen senare om du hamnar för lågt från början.

KÄLLA: PTK:s rapport Deltid och framtid.