SVAR: För att ha rätt till ersättning från a-kassa måste du mycket riktigt ha arbetat tillräckligt mycket. Vi tittar normalt på en period om tolv månad­er. Under dessa tolv månader ska du ha arbetat minst 80 timmar per ­månad under sex månader. Månad­erna behöver inte vara i följd.

Det finns också ett alternativt sätt att uppnå det så kallade arbetsvillkoret. Du ska då ha arbetat minst 50 timmar per månad och minst 480 timmar totalt. Detta ska ske under sex månader i följd. Alltså sammanhängande.

Om du säger upp dig från ett arbete och söker ersättning från a-kassan riskerar du att bli avstängd i 45 ersättningsdagar. För att slippa avstängning ska du ha en giltig anledning. Att börja studera är inte en giltig anledning.

Dock, om du inte söker ersättning från a-kassan inom 112 kalender­dagar från det att du sagt upp dig blir du inte avstängd. Det är alltså helt okej att säga upp sig för att börja studera, så länge du inte också direkt söker ersättning från a-kassan. I normalfallet är det inte heller möjligt att få a-kassa samtidigt som du studerar.

Theodor Berleen Danå,
försäkringsspecialist på Kommunals a-kassa