191 kommuner har ansökt om statsbidrag. Det är en ökning med tre kommuner jämfört med året innan.

Statsbidragen kom 2015 och antalet kommuner som ansökt om det har varit ungefär lika stort över åren.

En orsak till att inte fler kommuner ansökt om pengar är att alla inte erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid. 2016 var antalet kommuner som gjorde det 208 stycken.