Från den 1 september i år kan den som är mellan 18 och 47 år ta studielån för att ta körkort, förutsatt att personen varit arbetslös en viss tid.

Men LO och SSU vill att ännu fler ska få chansen, skriver de två organisationerna i en debattartikel i tidningen Arbetet. 

Därför föreslås att alla ska kunna ta CSN-lån för att ta körkort, att B-körkortet ska vara en arbetsmarknadspolitisk insats och att körkortsutbildningen ska erbjudas om en valbar kurs på gymnasiet.

Detta utifrån att sex av tio arbetsgivare ställer krav på körkort, enligt Svenskt Näringsliv. Samtidigt är det bara 45 procent av utrikes födda kvinnor i arbetaryrken som har körkort, det kan jämföras med att 95 procent av inrikes födda män i tjänstemannayrken har körkort, enligt SCB och Transportstyrelsen.