KA skrev i januari att Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, nekat tillstånd för flera särskilda boenden som drivs på entreprenad för att de hade för låg nattbemanning. Samtidigt hade Ivo efter protester från arbetsgivarna i Vårdföretagarna och Sveriges Kommuner och Landsting, öppnat upp för att ändra hur de ser på bemanningsfrågan. Och i slutet på januari fattade Ivo ett beslut om att bevilja tillstånd enligt en ny praxis, som innebär att de inte längre granskar bemanningen i detalj.

– Vi detaljgranskar inte längre det planerade innehållet. Det är upp till den som driver verksamheten att visa att de gör det enligt lagar och regler. Har de sagt att de ska göra det så ifrågasätter vi inte det, säger Sarah Snyder, utredare på Ivo.

Det innebär att verksamheterna i stället för att ange i detalj hur många personer som ska arbeta, ska redogöra för vad de har för system för att mäta vårdtyngd och bemanna efter behov. Om bemanningen är för låg är upp till tillsynen att eventuellt titta på.

Vad är poängen med tillståndsprövning om det räcker för verksamheten att säga att de ska följa lagar och regler?

– Poängen med tillståndet är främst att vi lämplighetsprövar de bolag som söker väldigt noggrant. Det är den stora tröskeln att komma över och där lägger vi ganska stort krut. Sen har de möjlighet att beskriva hur de ska sin verksamhet, men man kan säga att vi har släppt på kontrollen lite när det gäller det lite mer föränderliga innehållet i verksamheten, som bemanning, säger Sarah Snyder. 

Hon säger dock att när det gäller pågående verksamheter, väger de in i besluten om det har varit problem på boendet tidigare.

– Vi tittar självklart på om det finns klagomål, om tillsyn har uppmärksammat brister eller om det har varit incidenter. Allt sådant påverkar så klart vår bedömning, säger hon.

Vad som kommer hända med de beslut som är fattade enligt den gamla praxisen är oklart. Några av besluten är överklagade, och där går Ivo just nu igenom hur de ska hantera det.

– Det är olika från fall till fall. Det kan vara verksamheter som har haft tillsyn av sin verksamhet och där vi kanske ändå kommer att fortsätta att hävda att de inte ska ha tillstånd, säger Sarah Snyder.

Det som var gemensamt för de beslut där Ivo tidigare gav avslag, var att Ivo ansåg att det bör finnas minst en personal på varje våningsplan för att kunna uppmärksamma behov av hjälp. Vårdföretagarna och SKL anser att det kan gå att uppmärksamma behov av hjälp med välfärdsteknik och att det i viss mån kan ersätta bemannade våningsplan.

Chefen för Ivo:s tillståndsenhet, Marja-Liisa Sten, sa till KA att Ivo kanske inte riktigt hängt med i teknikutvecklingen och att de diskuterade hur de skulle se på bemanning kontra teknik. Men Sarah Snyder säger att det inte är detta som den nya praxisen handlar om – utan bara att bemanningen inte ska granskas i detalj.

Det är därför oklart om Ivo:s tillsynsenhet har ändrat uppfattning i frågan om nattbemanning och teknikens roll. Just nu ligger två överklagade tillsynsärenden i kammarrätten där den frågan ska avgöras.