SVAR Kommunal tecknar närmare 70 ­centrala kollektivavtal om anställningsvillkor och lön och i dessa avtal finns det ofta reglerat vilket datum som lön ska betalas ut. Detta kan ske samma månad som lönen tjänas in eller månaden efter intjänandet. Utbetalningsdatum varierar i de olika kollektivavtalen. Vet du vilket kollektivavtal du omfattas av hittar du uppgifterna i det. Alternativt tar du kontakt med ditt lokala Kommunal, så hjälper de dig med information.

Maria Hansson,
ombudsman på Kommunal

Illustration: Kristin Lidström