Även Vaggeryd i Småland och ­Hudiksvall i Hälsingland, har långt kvar.

Vid årsskiftet skulle alla kommun­er och landsting/regioner ha handlingsplaner för hur heltid som norm ska införas. Det enligt avtalet mellan Kommunal och SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Målet är att heltid ska vara norm 2021.

Men exakt hur många handlingsplaner som fanns vid årsskiftet är oklart. Det visar KA:s rundringning till Kommunals 13 avdelningar i landet. Majoriteten av arbetsgivarna har gjort klart sina handlingsplan­er.

Även om alla inte är klara bedömer Kommunal att det finns gott hopp om att de blir det. Och här prioriterar facket att handlingsplanerna blir färdiga i stället för att starta tvister.

LÄS OCKSÅ: ”Heltid en vktig jämtälldshetsfråga” 

Enligt SKL fanns det ett fåtal kommuner som hade problem med att ta fram sina handlingsplaner före årsskiftet.

Charlotta Undén.

Charlotta Undén, förhandlare och ansvarig för SKL:s och Kommunals gemensamma heltidsprojekt, känner inte till att det är problem nu.

– Vi har inte fått signaler om att det skulle finnas tvistemål på gång. Men om det skulle vara så kommer vi att ta det på största allvar. Vi är otroligt angelägna om att alla planer ska vara på plats, säger Charlotta Undén.

Runt om i landet granskar ­Kommunal nu de heltidsplaner som är klara. Även SKL går igenom plan­er.

LÄS OCKSÅ: Långt kvar till heltid för alla

Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund tycker att det bästa är om det går att nå samsyn om hur man ska jobba framåt med heltidsfrågan. Men säger samtidigt:

– Är det så att arbetsgivarna blåvägrar, då är det ett kollektivavtalsbrott. Det är ingen frivillighet i det här, vi har ett avtal där vi centrala parter är överens, säger Lenita Granlund.

Lenita Granlund.

Hon har farhågor för att det ska gå trögt med heltid som norm där det redan finns önskad sysselsättningsgrad, alltså möjligheten att önska hur många procent man vill jobba. På många håll har det inte lett till fler heltider.

– Organisationen är ofta riggad för deltidsarbete. Man behöver göra ett omtag och titta på hur man organisatoriskt kan införa heltidsarbete som norm, säger Lenita Granlund.

Det är det arbetet som ska ske i år när handlingsplanerna följs upp i kommunerna.

Under våren och hösten håller SKL och Kommunal temakonferenser om vad som krävs för att ställa om till en heltidsorganisation. Verktyg tas också fram för organisation och bemanning.